ZADNJE OBAVIJESTI
 

ČistoćaCjenik doplatnih polietilenskih vreća za komunalni otpad

Čistoća

 

Korisni linkovi

 
 

CJENIK DOPLATNIH POLIETILENSKIH VREĆA ZA KOMUNALNI OTPAD S LOGOTIPOM ISPORUČITELJA USLUGE

CIJENA SKUPLJANJA, ODVOZA I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA ODLOŽENOG U DOPLATNU POLIETILENSKU VREĆU S LOGOTIPOM ISPORUČITELJA USLUGE PO KOMADU
Tipska vreća za komunalni otpad
(zaštićena logom Komunalca d.o.o. Bjelovar)
Volumen Bez PDV-a Sa PDV-om
120 litara 4,00 5,00

 

NAPOMENA: Način obračuna i cijene usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada iz poslovnih prostora na području grada Bjelovara, u primjeni od 01.04.2003. godine, ostaju na snazi.

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVE:
IVAN IVANČIĆ, DIPL.OEC.

 
 
LokacijeLokacije