ZADNJE OBAVIJESTI
 

ČistoćaCjenik usluge za korisnike usluge koji stanuju u stambenim zgradama

Čistoća

 

Korisni linkovi

 
 

CJENIK USLUGE SKUPLJANJA, ODVOZA I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA ZA KORISNIKE USLUGE KOJI STANUJU U STANOVIMA U STAMBENIM ZGRADAMA NA PODRUČJU GRADA BJELOVARA
 

ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA ~ 2x TJEDNO ~ cijena u kn/mjesečno
POPUSTI
Stanovanje kolektivno
Obračun po volumenu posude za otpad
Ekvivalent posuda 120 litara
Skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada
kn/domaćinstvo
22,02
Ukupno:
PDV:
22,02
2,86
UKUPNO - stan sa 1 posudom 120 litara 24,88
Korisnici usluge s najviše dva člana kućanstva, starosti oba člana kućanstva najmanje 65 godina:
popust 10 %, k= 0,90
Korisnici usluge, samačka kućanstva:
popust 20 %, k= 0,80
Korisnici usluge koji primaju stalnu socijalnu pomoć od Centra za socijalnu skrb, uz prilaganje rješenja ili uvjerenja Centra za socijalnu skrb ( ne starijeg od 6 mjeseci ):
popust 50 %, k= 0,50

 

 

ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA ~ 2x TJEDNO ~ cijena u kn/mjesečno
POPUSTI
Stanovanje kolektivno
Obračun po volumenu posude za otpad
Ekvivalent posuda 120 litara
Korisnici usluge s najviše dva člana kućanstva, starosti oba člana kućanstva najmanje 65 godina:
popust 10 %, k= 0,90
19,82
Ukupno:
PDV:
19,82
2,58
UKUPNO - stan sa 1 posudom 120 litara 22,40

 

ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA ~ 2x TJEDNO ~ cijena u kn/mjesečno
POPUSTI
Stanovanje kolektivno
Obračun po volumenu posude za otpad
Ekvivalent posuda 120 litara
Korisnici usluge, samačka kućanstva:
popust 20 %, k= 0,80
17,62
Ukupno:
PDV:
17,62
2,29
UKUPNO - stan sa 1 posudom 120 litara 19,91

 

ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA ~ 2x TJEDNO ~ cijena u kn/mjesečno
POPUSTI
Stanovanje kolektivno
Obračun po volumenu posude za otpad
Ekvivalent posuda 120 litara
Korisnici usluge koji primaju stalnu socijalnu pomoć od Centra za socijalnu skrb, uz prilaganje rješenja ili uvjerenja Centra za socijalnu skrb ( ne starijeg od 6 mjeseci ):
popust 50 %, k= 0,50
11,01
Ukupno:
PDV:
11,01
1,43
UKUPNO - stan sa 1 posudom 120 litara 12,44

NAPOMENA: Način obračuna i cijene usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada iz poslovnih prostora na području grada Bjelovara, u primjeni od 01.04.2003. godine, ostaju na snazi.

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVE:
IVAN IVANČIĆ, DIPL.OEC.

 
 
LokacijeLokacije