ZADNJE OBAVIJESTI
 

Čistoća

Čistoća

 

Korisni linkovi

 
 

Količine odvojeno skupljenih komponenti komunalnog otpada

           
 
Objavljeno: 05. 02. 2018.+ više

Prikupljene količine papira u gradu Bjelovaru

01.12. 2011. godine pokrenut je pilot projekt skupljanja papira, na užem području Grada Bjelovara. Od 01.01.2013. godine, papir se skuplja iz svih obiteljskih kuća na području Grada Bjelovara, a od 06.kolovoza 2013. i iz stambenih zgrada i poslovnih prostora. Na ovaj način je u 2013. godini skupljeno 190. 040 kg, a putem eko otoka još 21.220 kg papira, dakle ukupno u 2013. godini skupljeno je 211.260 kg papira. U 2014. godini skupljeno je 266. 740 kg papira, u 2015. godini 301. 060 kg, u...
 
Objavljeno: 30. 12. 2016.+ više

Reciklažno dvorište

Reciklažno dvorište namijenjeno je za preuzimanje manjih količina otpada isključivo od građana sa područja Grada Bjelovara, ne od pravnih i fizičkih osoba-obrtnika.
 
Objavljeno: 02. 06. 2016.+ više

Popis spremnika za korisni otpad - zeleni otoci

Naselje Ulica - opis mjesta Papir i karton PET Plastika i metal Staklo Tekstil Baterije Bjelovar Alojzija Stepinca 20a 1 1 1 1 1   Bjelovar Alojzija Stepinca 36           1...
 
Objavljeno: 01. 09. 2014.+ više

Cjenik doplatnih polietilenskih vreća za komunalni otpad

CJENIK DOPLATNIH POLIETILENSKIH VREĆA ZA KOMUNALNI OTPAD S LOGOTIPOM ISPORUČITELJA USLUGE CIJENA SKUPLJANJA, ODVOZA I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA ODLOŽENOG U DOPLATNU POLIETILENSKU VREĆU S LOGOTIPOM ISPORUČITELJA USLUGE PO KOMADU Tipska vreća za komunalni otpad (zaštićena logom Komunalca d.o.o. Bjelovar) Volumen Bez PDV-a Sa PDV-om 120 litara 4,00 5,00   NAPOMENA: Način obračuna i cijene usluge skupljanja, odvoza i odlaganja...
 
Objavljeno: 07. 05. 2014.+ više

Cjenik usluge za korisnike usluge koji stanuju u stambenim zgradama

CJENIK USLUGE SKUPLJANJA, ODVOZA I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA ZA KORISNIKE USLUGE KOJI STANUJU U STANOVIMA U STAMBENIM ZGRADAMA NA PODRUČJU GRADA BJELOVARA   ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA ~ 2x TJEDNO ~ cijena u kn/mjesečno POPUSTI Stanovanje kolektivno Obračun po volumenu posude za otpad Ekvivalent posuda 120 litara Skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada kn/domaćinstvo 22,02 Ukupno: PDV: 22,02 2,86 UKUPNO - stan sa 1...
 
Objavljeno: 07. 05. 2014.+ više

Cjenik usluge za korisnike usluge koji stanuju u obiteljskim kućama

CJENIK USLUGE SKUPLJANJA, ODVOZA I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA ZA KORISNIKE USLUGE KOJI STANUJU U OBITELJSKIM KUĆAMA NA PODRUČJU GRADA BJELOVARA   ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA ~ 2 X TJEDNO ~ cijena u kn/mjesečno Stanovanje individualno Obračun po volumenu posude za otpad Posuda 120 litara Skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada 31,16 Ukupno: PDV: 31,16 4,05 UKUPNO-domaćinstvo sa 1 posudom 120 litara 35,21  ...
 
Objavljeno: 07. 05. 2014.+ više

Odluka o cijenama usluga

Broj: 01-4-68-2016/K Bjelovar, 30. prosinca 2016. godine   Temeljem članka 17. Izjave o osnivanju Komunalca d.o.o. Bjelovar, Uprava Društva donijela je dana 30. prosinca 2016. godine  sljedeću O D L U K U       Sukladno odredbi članka 38. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj: 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16), koja glasi:   » PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi 13% na isporuke sljedećih...
 
Objavljeno: 07. 05. 2014.+ više

Što treba odložiti u spremnike za tekstil

Pretpostavlja se da se u svijetu više od milijun tona tekstila godišnje baci na odlagališta. Tekstil čini oko 4% sadržaja posude za komunalni otpad u Gradu Bjelovaru. Barem 50% tekstila koji se baca, pogodan je za recikliranje DA NE ODJEĆA (muška, ženska, dječja) OBUĆA (muška, ženska, dječja) POSTELJINA (jastuci, jastučnice,pokrivači, platno, ručnici, krpe...) REMENI, MARAME, ŠALOVI, KAPE, TORBE...
 
Objavljeno: 07. 05. 2014.+ više

Što treba odložiti u crvene spremnike za otpadne baterije

DA NE OBIČNE BATERIJE, BATERIJE KOJE SE DOPUNJUJU (NI-CD BATERIJE), DUGMASTE BATERIJE, BATERIJE MOBILNIH TELEFONA  PLASTIČNA I VIŠESLOJNA AMBALAŽA, TETRAPAK AMBALAŽA, MASNI, PLASTIFICIRANI, METALIZIRANI I PRLJAVI PAPIR, NAJLONSKE VREĆICE    
 
Objavljeno: 07. 05. 2014.+ više
 
 
LokacijeLokacije