ZADNJE OBAVIJESTI
 

Povijest tvrtkeOpćenite informacije

Tvrtka: Komunalac d.o.o. Bjelovar
Skraćeni naziv: Komunalac d.o.o.
MBS/OIB: 3354946 / 27962400486
Sjedište: Ferde Livadića 14a; Bjelovar
Telefon/fax: 043 622 100 / 043 622 122
Registarski sud: Trgovački sud u Bjelovaru
Pravni oblik: Društvo s ograničenom odgovornošću
Žiro račun: 2402006-1100000133

Predmet poslovanja – djelatnosti:

 • održavanje čistoće
 • odlaganje komunalnog otpada
 • druge obrade otpada
 • oporabe otpada
 • posredovanja u gospodarenju otpadom
 • prijevoza otpada
 • sakupljanja otpada
 • trgovanja otpadom
 • zbrinjavanja otpada
 • gospodarenja otpadom
 • održavanje javnih površina
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • tržnice na malo
 • održavanje groblja i krematorija, te obavljanje pogrebnih poslova
 • graditeljstvo ( izvođenje priključaka vodovoda i kanalizacije, izvođenje, rekonstrukcije i sanacije vanjskih vodovoda i kanalizacija, izgradnja grobnica i sl.)
 • obavljanje dimnjačarskih poslova
 • obavljanje poslova veterinarske higijene
 • kupnja i prodaja robe
 • ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu
 • kupnja i prodaja robe


Predsjednik Uprave: Ivan Ivančić, dipl.oec.

Članovi Uprave: Josip Heged, ing.
                        Zoran Bišćan, dipl. ing.

Nadzorni odbor: Saša Tomašić, mag. ing. traff.,  predsjednik Nadzornog odbora, Zdenka Henc, dipl. ing. prometa- zamjenica predsjednika, Marijan Tandara - zamjenik predsjednika, članovi: Ivan Vlašić, Stipe Crnković, ing. za građ. inst.- predstavnik radnika

Vlasništvo: Grad Bjelovar

Temeljni kapital:
28.818.600 HRK (kuna)

Promjene temeljnog kapitala:
Temeljni kapital društva promijenjen Odlukom članova društva od 5. srpnja 2016. godine, tako da je s iznosa od 26.385.300,00 kn povećan za 2.433.300,00 kn na iznos 28.818.600,00 kn, povećanjem jedinog poslovnog udjela unosom ulaganja - prava - novčanih potraživanja Grada Bjelovara prema trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Bjelovar, a što je utvrđeno revizijskim izvješćem ovlaštenog revizora FAIR AUDIT d.o.o. Bjelovar.