ZADNJE OBAVIJESTI
 

Komunalac d.o.o.Javna nabava - Komunalac - Arhiva za Ožujak 2014

Javna nabava - Komunalac

 

Korisni linkovi

 
 

Nabava građevinskog materijala

U skladu sa  čl.15. Internih akata nabave naručitelji
Komunalacd.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a OIB 27962400486
i
Vodne usluga d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a,OIB 43307218011

pokreću postupak zajedničke nabave  robe:
Građevinski materijal, te vam upućujemo poziv za dostavu ponude