ZADNJE OBAVIJESTI
 

Komunalac d.o.o.Javna nabava - Komunalac - Arhiva za Travanj 2014

Javna nabava - Komunalac

 

Korisni linkovi

 
 

Izrada okvira za grobnice za daljnju prodaju

U skladu sa  čl.15. Internih akata nabave naručitelji Komunalacd.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a OIB 27962400486
pokreću postupak nabave  robe: Izrada okvira za grobnice  za daljnju prodaju,
te vam upućujemo poziv za dostavu ponude prema dolje  navedenim uvjetima.