ZADNJE OBAVIJESTI
 

Komunalac d.o.o.Javna nabava - Komunalac - Arhiva za Ožujak 2017

Javna nabava - Komunalac

 

Korisni linkovi

 
 

Bn-2-2017/K Nabava plina

Sukladno članku 12., stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/6) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupaj nabave sukladno Internom aktu.

Provodi se zajednička nabava za Komunalac d.o.o.Bjelovar i Vodne Usluge d.o.o.Bjelovar.