ZADNJE OBAVIJESTI
 

Komunalac d.o.o.Javna nabava - Komunalac - Arhiva za Ožujak 2019

Javna nabava - Komunalac

 

Korisni linkovi

 
 

Plan nabave 2019

Dokumenti za preuzimanje

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa u smislu članka 7

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa u smislu članka 76. stavak 2. ZJN 2016 ili navod da takvi subjekti ne postoje:

Predstavnik naručitelja iz članka 76. stavak 2. ZJN 2016 je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja):

 

Pešić d.o.o. Prespa OIB 06379246669
Ordinacija dentalne medicine dr. Mira Splivalo
Knjigovodstveni obrt „ Saga“ vl. Ankica Gradečak
Rub d.o.o. Veliki Grđevac OIB 39679144363
Ured ovlaštenog inženjera Kiš Domagoj Bjelovar
OPG Davor Štefec 72192954097

BN-4-2019/K PE-HD vrećice za sakupljanje otpada

Naručitelj  Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a 43000 Bjelovar, objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave: PE-HD vrećica za sakupljanje otpada. Sukladno članku 12. ZJN 2016. godine za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a,  Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave  propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupaj nabave sukladno Internom aktu.

U skladu sa Internim aktom nabave naručitelji Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 27962400486 pokreće postupak nabave robe: PE-HD vrećica za sakupljanje otpada, te vam upućujemo poziv za dostavu ponude prema dolje navedenim uvjetima.