ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaBN- 32-2020/K PROGRAMSKO RJEŠENJE ZA PROVEDBU FISKALIZACIJE PRODAJE KARATA PUTEM PARKIRNIH AUTOMATA

Javna nabava - Komunalac

 

Korisni linkovi

 
 
Objavljeno: 16. 09. 2020.     Kategorija:

Naručitelj  Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, 43000 Bjelovar, objavljuje Poziv za dostavu ponuda za predmet nabave Programsko rješenje za provedbu postupka fiskalizacije prodaje karata putem parkirališnih automata. Sukladno članku 12. ZJN 2016 za nabavu roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 500.000,00 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupak nabave sukladno Internom aktu.

U skladu sa Internim aktom nabave naručitelji Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 27962400486 pokreće postupak nabave usluga: Programsko rješenje za provedbu postupka fiskalizacije prodaje karata putem parkirališnih automata, te vam upućujemo poziv za dostavu ponude prema dolje navedenim uvjetima.