ZADNJE OBAVIJESTI
 

Obavijesti - Komunalac BjelovarObavijesti - Komunalac Bjelovar

Obavijesti - Komunalac Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

Obavijest o ljetnom radnom vremenu odvoza komunalnog otpada

www.komunalac-bj.hr OBAVIJEST POŠTOVANI KORISNICI USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA! Sukladno članku 68. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 1/17 od 15. 03. 2017. godine), dužni smo Vas izvijestiti da u vremenu od 01. lipnja do 30. rujna 2017. godine, komunalni otpad počinjemo odvoziti od 6,00 sati. Molimo cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada, da otpad iznesu najkasnije do 6,00 sati, jer se naknadno izneseni otpad, nakon prolaska naših...
 
Objavljeno: 25. 05. 2017.+ više

Zelena čistka 2017.

Komunalac već šestu godinu za redom sudjeluje u akciji Zelena čistka. Za čišćenje divljih odlagališta otpada ove godine prijavilo se oko 400 volontera sa područja Grada Bjelovara.  Više informacija o akciji i kako sudjelovati možete vidjeti na stranicama Grada Bjelovara i Zelene čistke. 
 
Objavljeno: 20. 04. 2017.+ više

Odvoz glomaznog otpada - stambene zgrade i uža gradska jezgra 2017.

Glomazni otpad odlažite u spremnike postavljene prema rasporedu odvoza glomaznog otpada iz stambenih zgrada i uže gradske jezgre.
 
Objavljeno: 02. 03. 2017.+ više

Odvoz glomaznog otpada - obiteljske kuće 2017.

Glomazni otpad odlažite unutar svog dvorišta na kolnom ulazu,a ne na ulici. 
 
Objavljeno: 02. 03. 2017.+ više

Odvoz granja - 1.4.2017.

Odvoz granja organiziran je za subotu 01. travnja 2017., pa granje skratite do 2 m dužine i odložite na javnoj površini gdje odlažete i komunalni otpad.
 
Objavljeno: 02. 03. 2017.+ više

Natječaj za zakup prostora za postavu jednostranog LED reklamnog panoa

BROJ: 01-01-05-2017. BJELOVAR,  31. 01. 2017.   NA TEMELJU ČLANKA 17. IZJAVE O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O. BJELOVAR, UPRAVA DRUŠTVA DANA 31.01.2017. GODINE DONOSI O D L U K U   I   RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP PROSTORA ISPRED MLIJEČNE TRŽNICE ZA POSTAVU JEDNOSTRANOG LED REKLAMNOG PANOA.   II   NATJEČAJ  JE SASTAVNI DIO OVE ODLUKE I OBJAVITI ĆE NA OGLASNIM PLOČAMA I INTERNET STRANICAMA TVRTKE.    ...
 
Objavljeno: 01. 02. 2017.+ više

Natječaj za zakup poslovnih prostora br. 1 i 2 na Autobusnom kolodvoru u Bjelovaru

Broj: 01-01-04-2017/K Bjelovar, 31. siječnja 2017. godine Temeljem članka 17. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac Bjelovar, Uprava Društva donijela je dana 31. siječnja 2017. godine sljedeću O D L U K U O RASPISIVANJU I UVJETIMA NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA br. 1. i 2. NA AUTOBUSNOM KOLODVORU U BJELOVARU PREDMET NATJEČAJA Raspisuje se natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora broj 1 i 2, na Autobusnom kolodvoru u Bjelovaru:...
 
Objavljeno: 01. 02. 2017.+ više

Odvoz borova od 9. do 13. siječnja 2017.

Komunalac je i ove godine organizirao besplatni odvoz božićnih drvacau tjednu od 9. do 13. siječnja 2017. odložite drvce pored posude za komunalni otpad u dan odvoza komunalnog otpada u vašoj ulici. Ovako sakupljena drvca, koja su krasila naše domove, još će jednom postati korisna. Neće završiti na odlagalištu, već će biti predana oporabiteljima kao zeleno gorivo ili sirovina za proizvodnju u drvnoj industriji.   Obavijest o odvozu božićnih drvaca na području...
 
Objavljeno: 30. 12. 2016.+ više

Rezultati natječaja za zakup poslovnih prostora na Autobusnom kolodvoru u Bjelovaru

Broj: 01-01-57/3-2016/K Bjelovar, 08. prosinca 2016. godine Temeljem članka 17. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac Bjelovar, Uprava Društva donijela je sljedeću   O D L U K U   I. Imenovano Povjerenstvo za otvaranje ponuda pristiglih prema natječaju za zakup poslovnih prostora na Autobusnom kolodvoru u Bjelovaru, objavljenom na web stranicama društva 22. studenog 2016 . godine te u regionalnom izdanju Večernjeg lista od 28. studenog 2016....
 
Objavljeno: 13. 12. 2016.+ više

Natječaj za zakup prostora za postavu jednostranog LED reklamnog panoa

BROJ: 01-01-58-2016. BJELOVAR,  22. STUDENOG 2016.   NA TEMELJU ČLANKA 17. IZJAVE O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O. BJELOVAR, UPRAVA DRUŠTVA DANA 22. 11. 2016. GODINE DONOSI O D L U K U   I   RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP PROSTORA ISPRED MLIJEČNE TRŽNICE ZA POSTAVU JEDNOSTRANOG LED REKLAMNOG PANOA.   II   NATJEČAJ  JE SASTAVNI DIO OVE ODLUKE I OBJAVITI ĆE NA OGLASNIM PLOČAMA I INTERNET STRANICAMA TVRTKE.  ...
 
Objavljeno: 22. 11. 2016.+ više