ZADNJE OBAVIJESTI
 

Obavijesti - Komunalac BjelovarObavijesti - Komunalac Bjelovar

Obavijesti - Komunalac Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGA KOJI STANUJU U STAMBENIM ZGRADAMA NA PODRUČJU GRADA BJELOVARA

Poštovani! Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom NN 50/17, uvodi se poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada (MKO). Jedinična naknada za smanjenje količine MKO iznosi za 2017. godinu 100,00 kn/t odloženog MKO. Granična količina MKO JLS za 2017. godinu iznosi 80% od ukupno proizvedene količine MKO u 2015. godini. Drugim riječima to znači da moramo u 2017. godini smanjiti količinu odloženog MKO za 2.350,14 t, u odnosu na odloženu količinu iz 2015....
 
Objavljeno: 12. 07. 2017.+ više

OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGA KOJI STANUJU U OBITELJSKIM KUĆAMA NA PODRUČJU OSAM OPĆINA

( KAPELA, NOVA RAČA, ROVIŠĆE, SEVERIN, ŠANDROVAC, VELIKA PISANICA, VELIKO TROJSTVO I ZRINSKI TOPOLOVAC )   Poštovani! Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom NN 50/17, uvodi se poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada (MKO). Jedinična naknada za smanjenje količine MKO iznosi za 2017. godinu 100,00 kn/t odloženog MKO. Granična količina MKO JLS za 2017. godinu iznosi 80% od ukupno proizvedene količine MKO u 2015. godini. Drugim riječima to znači...
 
Objavljeno: 12. 07. 2017.+ više

Obavijest o ljetnom radnom vremenu odvoza komunalnog otpada

www.komunalac-bj.hr OBAVIJEST POŠTOVANI KORISNICI USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA! Sukladno članku 68. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 1/17 od 15. 03. 2017. godine), dužni smo Vas izvijestiti da u vremenu od 01. lipnja do 30. rujna 2017. godine, komunalni otpad počinjemo odvoziti od 6,00 sati. Molimo cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada, da otpad iznesu najkasnije do 6,00 sati, jer se naknadno izneseni otpad, nakon prolaska naših...
 
Objavljeno: 25. 05. 2017.+ više

Zelena čistka 2017.

Komunalac već šestu godinu za redom sudjeluje u akciji Zelena čistka. Za čišćenje divljih odlagališta otpada ove godine prijavilo se oko 400 volontera sa područja Grada Bjelovara.  Više informacija o akciji i kako sudjelovati možete vidjeti na stranicama Grada Bjelovara i Zelene čistke. 
 
Objavljeno: 20. 04. 2017.+ više

Odvoz glomaznog otpada - stambene zgrade i uža gradska jezgra 2017.

Glomazni otpad odlažite u spremnike postavljene prema rasporedu odvoza glomaznog otpada iz stambenih zgrada i uže gradske jezgre.
 
Objavljeno: 02. 03. 2017.+ više

Odvoz glomaznog otpada - obiteljske kuće 2017.

Glomazni otpad odlažite unutar svog dvorišta na kolnom ulazu,a ne na ulici. 
 
Objavljeno: 02. 03. 2017.+ više

Odvoz granja - 1.4.2017.

Odvoz granja organiziran je za subotu 01. travnja 2017., pa granje skratite do 2 m dužine i odložite na javnoj površini gdje odlažete i komunalni otpad.
 
Objavljeno: 02. 03. 2017.+ više

Natječaj za zakup prostora za postavu jednostranog LED reklamnog panoa

BROJ: 01-01-05-2017. BJELOVAR,  31. 01. 2017.   NA TEMELJU ČLANKA 17. IZJAVE O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O. BJELOVAR, UPRAVA DRUŠTVA DANA 31.01.2017. GODINE DONOSI O D L U K U   I   RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP PROSTORA ISPRED MLIJEČNE TRŽNICE ZA POSTAVU JEDNOSTRANOG LED REKLAMNOG PANOA.   II   NATJEČAJ  JE SASTAVNI DIO OVE ODLUKE I OBJAVITI ĆE NA OGLASNIM PLOČAMA I INTERNET STRANICAMA TVRTKE.    ...
 
Objavljeno: 01. 02. 2017.+ više

Natječaj za zakup poslovnih prostora br. 1 i 2 na Autobusnom kolodvoru u Bjelovaru

Broj: 01-01-04-2017/K Bjelovar, 31. siječnja 2017. godine Temeljem članka 17. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac Bjelovar, Uprava Društva donijela je dana 31. siječnja 2017. godine sljedeću O D L U K U O RASPISIVANJU I UVJETIMA NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA br. 1. i 2. NA AUTOBUSNOM KOLODVORU U BJELOVARU PREDMET NATJEČAJA Raspisuje se natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora broj 1 i 2, na Autobusnom kolodvoru u Bjelovaru:...
 
Objavljeno: 01. 02. 2017.+ više

Odvoz borova od 9. do 13. siječnja 2017.

Komunalac je i ove godine organizirao besplatni odvoz božićnih drvacau tjednu od 9. do 13. siječnja 2017. odložite drvce pored posude za komunalni otpad u dan odvoza komunalnog otpada u vašoj ulici. Ovako sakupljena drvca, koja su krasila naše domove, još će jednom postati korisna. Neće završiti na odlagalištu, već će biti predana oporabiteljima kao zeleno gorivo ili sirovina za proizvodnju u drvnoj industriji.   Obavijest o odvozu božićnih drvaca na području...
 
Objavljeno: 30. 12. 2016.+ više