ZADNJE OBAVIJESTI
 

Komunalac d.o.o.Obavijesti - Komunalac Bjelovar - Arhiva za Svibanj 2014

Obavijesti - Komunalac Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

INTERNO JAVNO NADMETANJE

   Na temelju članka 18. Izjave o osnivanju Trgovačkog društva «Komunalac» d.o.o. Bjelovar, Uprava društva oglašava

 

 

  INTERNO JAVNO NADMETANJE radi prodaje osnovnog sredstva za dan 

05. lipnja 2014. godine u 11.00 sati i to:

 

 

1.

Traktor IMT 558

15.000,00U cijenu nije uključen PDV. 

Navedeno osnovno sredstvo  može se razgledati svakim radnim danom od 12.00 – 14. 00 sati u «Komunalcu» d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, Bjelovar.

Na internom javnom nadmetanju mogu sudjelovati sve pravne ili fizičke osobe koje uplate jamčevinu od 10% od početne cijene, jedan dan prije održavanja internog javnog nadmetanja na žiro-račun broj: 2402006-1100000133 depozit «Komunalac» d.o.o. Bjelovar.

Sa sobom ponijeti dokaz o izvršenoj uplati.

Povrat jamčevine će se izvršiti isti dan na blagajni «Komunalca» d.o.o. F. Livadića 14a, Bjelovar.

Osnovno materijalno sredstvo biti će  prodano onom ponuditelju koji ponudi najvišu cijenu, a prodaja se odvija po načelu viđeno-kupljeno.

INTERNO JAVNO NADMETANJE određuje se za dan  05. lipnja 2014. godine u 11,00 sati.

                                                                                                         

 

«Komunalac» d.o.o. Bjelovar

Obavijest - Ustupanje kompostera na korištenje

Obavijest - Ustupanje komopstera na korištenje u ulicama : Andrije Konca, Anzelma Canjuge, Blagoja Berse, Blagoja Berse prilaz I, Blagoja Berse prilaz II, Blagoja Berse prilaz III, Borisa Papandopula, Fortunata Pintarića, Jakova Gotovca, Kalnička, Krste Odaka, Osvalda Totha, Viktora Bubnja i Vinka Žganeca

 

Pozivaju se građani iz gore navedenih ulica koji žele preuzeti komposter da popune anketni listić i dostave ga: osobno na blagajne Komunalca, e-mailom na komunalac@komunalac-bj.hr , fax-om 622-122 , pošaljite poštom na našu adresu Ferde Livadića 14a ili jednostavno telefonskim pozivom na broj 622-117 u vremenu od 7:00 do 11:00 sati.

 

Blagajne: 
1. Ulica Ferde Livadića 14a - sjedište tvrtke: ponedjeljak – petak 7:00 – 15:00
2. Šetalište Dr. Ivše Lebovića 35a - Gradska tržnica: ponedjeljak - petak 7:00 – 15:00

OBAVIJEST - Odvoz komunalnog otpada za blagdan Tijelovo

BEDENIK, BULINAC, DAUTAN, DRLJANOVAC, KOZAREVAC, MEĐURAČA, NEVINAC, NOVA RAČA, ORLOVAC, SASOVAC, SLOVINSKA KOVAČICA, STARA RAČA, TOCILJEVAC.

Komunalac d.o.o Bjelovar

  www.komunalac-bj.hr

OBAVIJEST
POŠTOVANI KORISNIČE USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA!

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA ĆE SE ZBOG BLAGDANA TIJELOVA, OTPAD IZ VAŠEG NASELJA, UMJESTO U ČETVRTAK 19.06.2014.,VOZITI U SUBOTU 21.06.2014. IDUĆI ODVOZ IZ VAŠEG NASELJA JE OPET U REDOVNOM TERMINU ČETVRTKOM  03. SRPNJA 2014.GODINE.

 

 

OBAVIJEST - Raspored odvoza komunalnog otpada

Komunalac d.o.o Bjelovar

www.komunalac-bj.hr

OBAVIJEST
POŠTOVANI KORISNIČE USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA!

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA ĆE SE ZBOG DANA DRŽAVNOSTI, OTPAD IZ VAŠEG NASELJA, UMJESTO U SRIJEDU 25.06.2014. GODINE, VOZITI U SUBOTU 28.06.2014. GODINE. IDUĆI ODVOZ NA PODRUČJU GRADA BJELOVARA I GRGINCA, KEGLJEVCA, MALOG TROJSTVA I VELIKOG TROJSTVA JE OPET U REDOVNOM TERMINU SRIJEDOM 02. SRPNJA 2014. GODINE, A IZ OSTALIH NASELJA 09. SRPNJA 2014. GODINE.

 

 

OBAVIJEST - Odvoz komunalnog otpada od 01.lipnja do 30.rujna

Komunalac d.o.o Bjelovar

www.komunalac-bj.hr

OBAVIJEST
 

POŠTOVANI KORISNICI USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA!

Sukladno članku 48. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 7/05, 02/06, 04/08, 06/08, 09/09, 06/10 i 06/11) dužni smo Vas izvijestiti da u vremenu od 01. lipnja do 30. rujna 2014. godine, komunalni otpad počinjemo odvoziti od 6,00 sati.
Molimo cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada, da otpad iznesu najkasnije do 6,00 sati, jer se naknadno izneseni otpad, nakon prolaska naših vozila neće uzimati.