ZADNJE OBAVIJESTI
 

Komunalac d.o.o.Obavijesti - Komunalac Bjelovar - Arhiva za Lipanj 2014

Obavijesti - Komunalac Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

Obavijest korisnicima kompostera

Komunalac d.o.o.

 

Zbrinjavanje biootpada ili zelenog otpada na svojoj okućnici korištenjem kompostera

Poštovani sugrađani,

ovim putem želimo Vam besplatno ustupiti na korištenje posudu za kompostiranje biorazgradivog otpada (komposter).U komposteru možete iz biljnih otpadaka od pripreme hrane i otpada sa svoje okućnice proizvoditi kvalitetan humus za upotrebu u vlastitom vrtu.

U suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša nabavili smo 300 plastičnih kompostera volumena 350 litara, sa ciljem ispitivanja smanjenja količine biorazgradivog otpada u posudama za komunalni otpad. Do sada je u Vinkovačkoj, Vukovarskoj, Osječkoj, Šarengradskoj, Srijemskoj i Iločkoj ulici  Andrije Konca, Anzelma Canjuge, Blagoja Berse, Blagoja Berse prilaz I, Blagoja Berse prilaz II, Blagoja Berse prilaz III, Borisa Papandopula, Fortunata Pintarića, Jakova Gotovca, Kalnička, Krste Odaka, Osvalda Totha, Viktora Bubnja i Vinka Žganeca podijeljeno oko 200 kompostera, a preostale nudimo u ulicama: Đurđevačka i Lovre Matačića

Da bi komposter dobili na korištenje potrebno je: posjedovati okućnicu sa zelenom površinom, imati podmirene obveze prema Komunalcu d.o.o. i Vodnim uslugama d.o.o. Bjelovar, komposter koristiti na adresi gdje je preuzet u razdoblju od 5 godina, provoditi kompostiranje otpada sa okućnice i iz kuhinje prema uputama koje ćete dobiti uz komposter, što isključuje dosadašnji način postupanja sa biootpadom i odlaganje u posude za komunalni otpad.

Komposter možete dobiti na korištenje, ako nam do 20. lipnja 2014. dostavite popunjeni upitnik, na dnu ovog letka, na jedan od sljedećih načina:

              - osobno na blagajne Komunalca, e-mailom na komunalac@komunalac-bj.hr (obrazac možete popuniti na www.komunalac-bj.hr), fax-om 622-122 , slanjem poštom na našu adresu Ferde Livadića 14a ili
              - jednostavno telefonskim pozivom na broj 622-117 u vremenu od 7:00 do 11:00 sati.
 

Blagajne: 
1. Ulica Ferde Livadića 14a - sjedište tvrtke: ponedjeljak – petak 7:00 – 15:00
2. Šetalište Dr. Ivše Lebovića 35a - Gradska tržnica: ponedjeljak - petak 7:00 – 15:00

Nakon zaprimanja upitnika, a prema redoslijedu zaprimanja anketnog listića (zbog ograničenog broja kompostera), dostavit ćemo Vam komposter na kućnu adresu sa detaljnim uputama za kompostiranje. Za dodatna pitanja slobodno nam se obratite na broj telefona 622 100 ili mailom na adresu komunalac@komunalac-bj.hr ili pročitajte na web stranicama www.komunalac-bj.hr.


 

Hvala i srdačan pozdrav,

Vaš Komunalac d.o.o. Bjelovar

Dokumenti za preuzimanje