ZADNJE OBAVIJESTI
 

Komunalac d.o.o.Obavijesti - Komunalac Bjelovar - Arhiva za Studeni 2014

Obavijesti - Komunalac Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

Popis gospodarskih subjekata sa kojima Komunalac d.o.o. ne smije sklapati ugovore

Popis gospodarskih subjekata u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11, 83/13, 143/13, 13/14):

 

Veko Dekor d.o.o. Bjelovar OIB OIB 42316442571

 

Prerada d.d., Bjelovar OIB 24825454945

 

Formex d.o.o., Bjelovar, OIB 36288796733