ZADNJE OBAVIJESTI
 

Komunalac d.o.o.Obavijesti - Komunalac Bjelovar - Arhiva za Prosinac 2014

Obavijesti - Komunalac Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

OBAVIJESTI - NOVI RASPORED ODVOZA OTPADA OD 01.01.2015. GODINE

OPĆINA ŠANDROVAC- JASENIK, KAŠLJAVAC, LASOVAC, PUPELICA, RAVNEŠ, ŠANDROVAC
OPĆINA ROVIŠĆE - DOMANKUŠ, LIPOVČANI, PODGORCI, PREKOBRDO
OPĆINA KAPELA - NOVI SKUCANI, STARČEVLJANI, STARI SKUCANI, ŠIPTARI
OPĆINA SEVERIN - OROVAC, SEVERIN
OPĆINA VELIKA PISANICA- RIBNJAČKA

Komunalac d.o.o Bjelovar

www.komunalac-bj.hr

OBAVIJEST
POŠTOVANI KORISNIČE USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA!

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA ĆE SE ZBOG BOŽIĆNIH BLAGDANA, OTPAD IZ VAŠEG NASELJA, UMJESTO U ČETVRTAK NA BLAGDAN BOŽIĆA 25. 12. 2014., VOZITI U SUBOTU 27.12.2014. GODINE

 

BEDENIK, BULINAC, DAUTAN, DRLJANOVAC, KOZAREVAC, MEĐURAČA, NEVINAC, NOVA RAČA, ORLOVAC, SASOVAC, SLOVINSKA KOVAČICA, STARA RAČA, TOCILJEVAC

Komunalac d.o.o Bjelovar

www.komunalac-bj.hr

OBAVIJEST
POŠTOVANI KORISNIČE USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA!

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA ĆE SE ZBOG NOVOGODIŠNJIH BLAGDANA, OTPAD IZ VAŠEG NASELJA, UMJESTO U ČETVRTAK NA NOVU GODINU 01. 01. 2015., VOZITI U SUBOTU 03.01.2015. GODINE. 

 

OPĆINA KAPELA – BABOTOK, BOTINAC, DONJI MOSTI, GORNJE SREDICE, GORNJE ZDJELICE, GORNJI MOSTI, JABUČETA, KAPELA, LIPOVO BRDO, POLJANČANI, SREDNJI MOSTI, STARA DIKLENICA.

Komunalac d.o.o Bjelovar

www.komunalac-bj.hr

OBAVIJEST O PROMJENI TERMINA ODVOZA OTPADA UMJESTO SVAKOG DRUGOG PONEDJELJKA
OTPAD ĆE SE UBUDUĆE ODVOZITI SVAKOG PONEDJELJKA
 
POŠTOVANI KORISNIČE USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA!

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA JE SUKLADNO OČITOVANJU OPĆINE KAPELA, PROMIJENJEN TERMIN ODVOZA OTPADA IZ VAŠEG NASELJA, TAKO DA ĆE SE OTPAD, UMJESTO SVAKOG DRUGOG PONEDJELJKA, VOZITI SVAKOG PONEDJELJKA POČEVŠI OD 05.SIJEČNJA 2015.GODINE, I TO:

05, 12, 19 I 26.SIJEČNJA 2015. 02, 09, 16 I 23.VELJAČE 2015. 02, 09, 16, 23 I 30.OŽUJKA 2015.
13, 20 I 27.TRAVNJA 2015. 04, 11, 18 I 25.SVIBNJA 2015. 01, 08, 15 I 29.LIPNJA 2015.
06, 13, 20 I 27.SRPNJA 2015. 03, 10, 17, 24 I 31.KOLOVOZA 2015. 07, 14, 21 I 28.RUJNA 2015
05, 12, 19 I 26.LISTOPADA 2015. 02, 09, 16, 23 I 30.STUDENOG 2015. 07, 14, 21 I 28.PROSINCA 2015.

 

OPĆINA KAPELA – NOVA DIKLENICA I SREDNJA DIKLENICA.

Komunalac d.o.o Bjelovar

www.komunalac-bj.hr

OBAVIJEST O PROMJENI TERMINA ODVOZA OTPADA UMJESTO SVAKE DRUGE SRIJEDE
OTPAD ĆE SE UBUDUĆE ODVOZITI SVAKOG PONEDJELJKA
 
POŠTOVANI KORISNIČE USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA!

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA JE SUKLADNO OČITOVANJU OPĆINE KAPELA, PROMIJENJEN TERMIN ODVOZA OTPADA IZ VAŠEG NASELJA, TAKO DA ĆE SE OTPAD, UMJESTO SVAKE DRUGE SRIJEDE, VOZITI SVAKOG PONEDJELJKA POČEVŠI OD 05.SIJEČNJA 2015.GODINE, I TO:

05, 12, 19 I 26.SIJEČNJA 2015. 02, 09, 16 I 23.VELJAČE 2015. 02, 09, 16, 23 I 30.OŽUJKA 2015.
13, 20 I 27.TRAVNJA 2015. 04, 11, 18 I 25.SVIBNJA 2015. 01, 08, 15 I 29.LIPNJA 2015.
06, 13, 20 I 27.SRPNJA 2015. 03, 10, 17, 24 I 31.KOLOVOZA 2015. 07, 14, 21 I 28.RUJNA 2015
05, 12, 19 I 26.LISTOPADA 2015. 02, 09, 16, 23 I 30.STUDENOG 2015. 07, 14, 21 I 28.PROSINCA 2015.

 

OPĆINA KAPELA – VISOVI, REŠKOVCI, PRNJAVOR, LALIĆI, TVRDA REKA, PAVLIN KLOŠTAR, KOBASIČARI, STANIĆI.

Komunalac d.o.o Bjelovar

www.komunalac-bj.hr

OBAVIJEST O PROMJENI TERMINA ODVOZA OTPADA UMJESTO SVAKOG DRUGOG PONEDJELJKA
OTPAD ĆE SE UBUDUĆE ODVOZITI SVAKOG UTORKA
 
POŠTOVANI KORISNIČE USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA!

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA JE SUKLADNO OČITOVANJU OPĆINE KAPELA, PROMIJENJEN TERMIN ODVOZA OTPADA IZ VAŠEG NASELJA, TAKO DA ĆE SE OTPAD, UMJESTO SVAKOG DRUGOG PONEDJELJKA, VOZITI SVAKOG UTORKA POČEVŠI OD 03.SIJEČNJA 2015.GODINE, I TO:

03, 13, 20 I 27.SIJEČNJA 2015. 03, 10, 17 I 24.VELJAČE 2015. 03, 10, 17, 24 I 31.OŽUJKA 2015.
07, 14, 21 I 28.TRAVNJA 2015. 05, 12,19 I 26.SVIBNJA 2015. 02, 09, 16, 23 I 30.LIPNJA 2015.
07, 14, 21 I 28.SRPNJA 2015. 04, 11, 18 I 25.KOLOVOZA 2015. 01, 08, 15, 22, I 29.RUJNA 2015
06, 13, 20 I 27.LISTOPADA 2015. 03, 10, 17 I 24.STUDENOG 2015. 01, 08, 15, 22 I 29.PROSINCA 2015.

 

OPĆINA KAPELA – NOVI SKUCANI, STARČEVLJANI, STARI SKUCANI, ŠIPTARI.

Komunalac d.o.o Bjelovar

www.komunalac-bj.hr

OBAVIJEST O PROMJENI TERMINA ODVOZA OTPADA UMJESTO SVAKOG DRUGOG ČETVRTKA
OTPAD ĆE SE UBUDUĆE ODVOZITI SVAKOG PETKA
 
POŠTOVANI KORISNIČE USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA!

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA JE SUKLADNO OČITOVANJU OPĆINE KAPELA, PROMIJENJEN TERMIN ODVOZA OTPADA IZ VAŠEG NASELJA, TAKO DA ĆE SE OTPAD, UMJESTO SVAKOG DRUGOG ČETVRTKA, VOZITI SVAKOG PETKA  POČEVŠI OD 02.SIJEČNJA 2015.GODINE, I TO:

02, 09, 16, 23 I 30.SIJEČNJA 2015. 06, 13, 20 I 27.VELJAČE 2015. 06, 13, 20 I 27.OŽUJKA 2015.
03, 10, 17 I 24.TRAVNJA 2015. 08, 15, 22 I 29.SVIBNJA 2015. 05, 12, 19 I 26.LIPNJA 2015.
03, 10, 17, 24 I 31.SRPNJA 2015. 07, 14, 21 I 28.KOLOVOZA 2015. 04, 11, 18 I 25.RUJNA 2015
02, 09, 16, 23 I 30.LISTOPADA 2015. 06, 13, 20 I 27.STUDENOG 2015. 04, 11,18  I 26.PROSINCA 2015.

 

OPĆINA ZRINSKI TOPOLOVAC – JAKOPOVAC, KRIŽ GORNJI, ZRINSKI TOPOLOVAC.

Komunalac d.o.o Bjelovar

www.komunalac-bj.hr

OBAVIJEST O PROMJENI TERMINA ODVOZA OTPADA UMJESTO SVAKOG DRUGOG PONEDJELJKA
OTPAD ĆE SE UBUDUĆE ODVOZITI UTORKOM
 
POŠTOVANI KORISNIČE USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA!

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA JE SUKLADNO OČITOVANJU OPĆINE ZRINSKI TOPOLOVAC, PROMIJENJEN TERMIN ODVOZA OTPADA IZ VAŠEG NASELJA, TAKO DA ĆE SE OTPAD, UMJESTO SVAKOG DRUGOG PONEDJELJKA,  VOZITI SVAKOG DRUGOG UTORKA POČEVŠI OD 03.SIJEČNJA 2015.GODINE, I TO:

03 I 20.SIJEČNJA 2015.                   03 I 17. VELJAČE 2015.                       03, 17 I 31.OŽUJKA 2015.

A OD 07. TRAVNJA 2015. GODINE SVAKOG UTORKA I TO:

07, 14, 21 I 28.TRAVNJA 2015 05, 12, 19 I 26.SVIBNJA 2015. 02, 09, 16, 23 I 30.LIPNJA 2015.
07, 14, 21 I 28.SRPNJA 2015 04, 11, 18 I 25.KOLOVOZA 2015. 01, 08, 15, 22 I 29.RUJNA 2015.
06, 13, 20 I 27.LISTOPADA 2015. 03, 10, 17 I 24.STUDENOG 2015. 01, 08, 15, 22 I 29.PROSINCA 2015.

 

OPĆINA NOVA RAČA - BEDENIK, BULINAC, DAUTAN, DRLJANOVAC, KOZAREVAC, MEĐURAČA, NEVINAC, NOVA RAČA, ORLOVAC, SASOVAC, SLOVINSKA KOVAČICA, STARA RAČA, TOCILJEVAC.

Komunalac d.o.o Bjelovar

www.komunalac-bj.hr

OBAVIJEST O PROMJENI TERMINA ODVOZA OTPADA UMJESTO SVAKOG DRUGOG ČETVRTKA
OTPAD ĆE SE UBUDUĆE ODVOZITI SVAKOG ČETVRTKA
 
POŠTOVANI KORISNIČE USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA!

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA JE SUKLADNO OČITOVANJU OPĆINE NOVA RAČA, PROMIJENJEN TERMIN ODVOZA OTPADA IZ VAŠEG NASELJA, TAKO DA ĆE SE OTPAD, UMJESTO SVAKOG DRUGOG ČETVRTKA, VOZITI SVAKOG ČETVRTKA POČEVŠI OD 03.SIJEČNJA 2015.GODINE, I TO:

03, 08, 15, 22 I 29.SIJEČNJA 2015. 05, 12, 19 I 26.VELJAČE 2015. 05, 12, 19 I 26.OŽUJKA 2015.
02, 09, 16, 23 I 30.TRAVNJA 2015. 07, 14, 21 I 28.SVIBNJA 2015. 11 I 18.LIPNJA 2015.
02, 09, 16, 23 I 30.SRPNJA 2015. 06, 13, 20 I 27.KOLOVOZA 2015. 03, 10, 17 I 24.RUJNA 2015
01, 15, 22 I 29.LISTOPADA 2015. 05, 12, 19 I 26.STUDENOG 2015. 03, 10, 17, 24 I 31.PROSINCA 2015.

 

OPĆINA ROVIŠĆE - GORNJE ROVIŠĆE, KAKINAC, KOVAČEVAC, KRALJEVAC, PREDAVAC, ROVIŠĆE, TUK, ŽABJAK.

Komunalac d.o.o Bjelovar

www.komunalac-bj.hr

OBAVIJEST O PROMJENI TERMINA ODVOZA OTPADA
OTPAD ĆE SE UBUDUĆE ODVOZITI PONEDJELJKOM
 
POŠTOVANI KORISNIČE USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA!

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA JE SUKLADNO OČITOVANJU OPĆINE ROVIŠĆE, PROMIJENJEN TERMIN ODVOZA OTPADA IZ VAŠEG NASELJA, TAKO DA ĆE SE OTPAD, VOZITI SVAKOG DRUGOG PONEDJELJKA POČEVŠI OD 12.SIJEČNJA 2015.GODINE, I TO:

12 I 26.SIJEČNJA 2015.                   09 I 23. VELJAČE 2015.                       09 I 23.OŽUJKA 2015.

A OD 03. TRAVNJA 2015. GODINE SVAKOG PONEDJELJKA I TO:

04, 13, 20 I 27.TRAVNJA 2015 04, 11,18 I 25.SVIBNJA 2015. 01, 08, 15  I 29.LIPNJA 2015.
06, 13, 20 I 27.SRPNJA 2015 03, 10, 17, 24 I 31.KOLOVOZA 2015. 07, 14, 21 I 28.RUJNA 2015.
05, 12,19 I 26.LISTOPADA 2015. 02, 09, 16, 23 I 30.STUDENOG 2015. 07, 14, 21 I 28.PROSINCA 2015.

 

OPĆINA ROVIŠĆE – DOMANKUŠ, LIPOVČANI, PODGORCI, PREKOBRDO.

Komunalac d.o.o Bjelovar

www.komunalac-bj.hr

OBAVIJEST O PROMJENI TERMINA ODVOZA OTPADA
OTPAD ĆE SE UBUDUĆE ODVOZITI PETKOM
 
POŠTOVANI KORISNIČE USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA!

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA JE SUKLADNO OČITOVANJU OPĆINE ROVIŠĆE, PROMIJENJEN TERMIN ODVOZA OTPADA IZ VAŠEG NASELJA, TAKO DA ĆE SE OTPAD, VOZITI SVAKOG DRUGOG PETKA POČEVŠI OD 09.SIJEČNJA 2015.GODINE, I TO:

09 I 23.SIJEČNJA 2015.                   06 I 20. VELJAČE 2015.                       06 I 20.OŽUJKA 2015.

A OD 03. TRAVNJA 2015. GODINE SVAKOG PETKA I TO:

03, 10, 17 I 24.TRAVNJA 2015 08, 15, 22 I 29.SVIBNJA 2015. 05, 12, 19 I 26.LIPNJA 2015.
03, 10, 17, 24 I 31.SRPNJA 2015 07, 14, 21 I 28.KOLOVOZA 2015. 04, 11, 18 I 25.RUJNA 2015.
02, 09, 16, 23 I 30.LISTOPADA 2015. 06, 13, 20 I 27.STUDENOG 2015. 04, 11, 18 I 26.PROSINCA 2015.

 

OPĆINA SEVERIN – OROVAC, SEVERIN.

Komunalac d.o.o Bjelovar

www.komunalac-bj.hr

OBAVIJEST O PROMJENI TERMINA ODVOZA OTPADA
OTPAD ĆE SE UBUDUĆE ODVOZITI PETKOM
 
POŠTOVANI KORISNIČE USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA!

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA JE SUKLADNO OČITOVANJU OPĆINE SEVERIN, PROMIJENJEN TERMIN ODVOZA OTPADA IZ VAŠEG NASELJA, TAKO DA ĆE SE OTPAD, VOZITI SVAKOG DRUGOG PETKA POČEVŠI OD 09.SIJEČNJA 2015.GODINE, I TO:

09 I 23.SIJEČNJA 2015. 06 I 20.VELJAČE 2015. 06 I 20.OŽUJKA 2015.
03 I 17.TRAVNJA 2015. 02, 15, I 29.SVIBNJA 2015. 12  I 26.LIPNJA 2015.
10 I 24.SRPNJA 2015. 07 I 21. KOLOVOZA 2015. 04 I 18.RUJNA 2015
02, 16 I 30.LISTOPADA 2015. 13 I 27.STUDENOG 2015. 11 I 26.PROSINCA 2015.

 

OPĆINA ŠANDROVAC- JASENIK, KAŠLJAVAC, LASOVAC, PUPELICA, RAVNEŠ, ŠANDROVAC.

Komunalac d.o.o Bjelovar

www.komunalac-bj.hr

OBAVIJEST O PROMJENI TERMINA ODVOZA OTPADA
OTPAD ĆE SE UBUDUĆE ODVOZITI ČETVRTKOM
 
POŠTOVANI KORISNIČE USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA!

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA JE SUKLADNO OČITOVANJU OPĆINE ŠANDROVAC, PROMIJENJEN TERMIN ODVOZA OTPADA IZ VAŠEG NASELJA, TAKO DA ĆE SE OTPAD, VOZITI SVAKOG DRUGOG ČETVRTKA POČEVŠI OD 08.SIJEČNJA 2015.GODINE, I TO:

08 I 22.SIJEČNJA 2015.                   05 I 19. VELJAČE 2015.                       05 I 19.OŽUJKA 2015.

A OD 02. TRAVNJA 2015. GODINE SVAKOG ČETVRTKA I TO:

02, 09, 16, 23 I 30.TRAVNJA 2015 07, 14, 21 I 28.SVIBNJA 2015. 11 I 18.LIPNJA 2015.
02, 09, 16, 23 I 30.SRPNJA 2015 06, 13, 30 I 27.KOLOVOZA 2015. 03, 10, 17 I 24.RUJNA 2015.
01, 15, 22 I 29.LISTOPADA 2015. 05, 12, 19 I 26.STUDENOG 2015. 03, 10, 17, 24 I 31.PROSINCA 2015.

 

OPĆINA VELIKA PISANICA- RIBNJAČKA.

Komunalac d.o.o Bjelovar

www.komunalac-bj.hr

OBAVIJEST O PROMJENI TERMINA ODVOZA OTPADA
OTPAD ĆE SE UBUDUĆE ODVOZITI ČETVRTKOM
 
POŠTOVANI KORISNIČE USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA!

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA JE SUKLADNO OČITOVANJU OPĆINE VELIKA PISANICA, PROMIJENJEN TERMIN ODVOZA OTPADA IZ VAŠEG NASELJA, TAKO DA ĆE SE OTPAD, VOZITI SVAKOG DRUGOG ČETVRTKA POČEVŠI OD 08.SIJEČNJA 2015.GODINE, I TO:

08 I 22.SIJEČNJA 2015.                   05 I 19. VELJAČE 2015.                       05 I 19.OŽUJKA 2015.

A OD 02. TRAVNJA 2015. GODINE SVAKOG ČETVRTKA I TO:

02, 09, 16, 23 I 30.TRAVNJA 2015 07, 14, 21 I 28.SVIBNJA 2015. 11 I 18.LIPNJA 2015.
02, 09, 16, 23 I 30.SRPNJA 2015 06, 13, 30 I 27.KOLOVOZA 2015. 03, 10, 17 I 24.RUJNA 2015.
01, 15, 22 I 29.LISTOPADA 2015. 05, 12, 19 I 26.STUDENOG 2015. 03, 10, 17, 24 I 31.PROSINCA 2015.

 

OPĆINA VELIKA PISANICA- BABINAC, BAČKOVICA, BEDENIČKA, ČAĐAVAC, NOVA PISANICA, POLUM, VELIKA PISANICA.

Komunalac d.o.o Bjelovar

www.komunalac-bj.hr

OBAVIJEST O PROMJENI TERMINA ODVOZA OTPADA
OTPAD ĆE SE UBUDUĆE ODVOZITI SRIJEDOM
 
POŠTOVANI KORISNIČE USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA!

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA JE SUKLADNO OČITOVANJU OPĆINE VELIKA PISANICA, PROMIJENJEN TERMIN ODVOZA OTPADA IZ VAŠEG NASELJA, TAKO DA ĆE SE OTPAD, VOZITI SVAKE DRUGE SRIJEDE POČEVŠI OD 14.SIJEČNJA 2015.GODINE, I TO:

14 I 28.SIJEČNJA 2015.                   11 I 25. VELJAČE 2015.                       11 I 25.OŽUJKA 2015.

A OD 01. TRAVNJA 2015. GODINE SVAKE SRIJEDE I TO:

01, 08, 15, 22 I 29.TRAVNJA 2015 06, 13, 20 I 27.SVIBNJA 2015. 03, 10, 17 I 24.LIPNJA 2015.
01, 08, 15, 22 I 29.SRPNJA 2015 12, 19 I 26.KOLOVOZA 2015. 02, 09, 16, 23 I 30.RUJNA 2015.
07, 14, 21 I 28.LISTOPADA 2015. 04, 11, 18 I 25.STUDENOG 2015. 02, 09, 16, 23 I 30.PROSINCA 2015.

 

OPĆINA VELIKO TROJSTVO- ĆURLOVAC, DOMINKOVICA, MAGLENČA, MARTINAC, PAULOVAC, VIŠNJEVAC, VRBICA.

Komunalac d.o.o Bjelovar

www.komunalac-bj.hr

OBAVIJEST O PROMJENI TERMINA ODVOZA OTPADA
OTPAD ĆE SE UBUDUĆE ODVOZITI SRIJEDOM
 
POŠTOVANI KORISNIČE USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA!

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA JE SUKLADNO OČITOVANJU OPĆINE VELIKO TROJSTVO, PROMIJENJEN TERMIN ODVOZA OTPADA IZ VAŠEG NASELJA, TAKO DA ĆE SE OTPAD, VOZITI SVAKE DRUGE SRIJEDE POČEVŠI OD 07.SIJEČNJA 2015.GODINE, I TO:

07 I 21.SIJEČNJA 2015.                   04 I 18. VELJAČE 2015.                       04 I 18.OŽUJKA 2015.

A OD 01. TRAVNJA 2015. GODINE SVAKE SRIJEDE I TO:

01, 08, 15, 22 I 29.TRAVNJA 2015 06, 13, 20 I 27.SVIBNJA 2015. 03, 10, 17 I 24.LIPNJA 2015.
01, 08, 15, 22 I 29.SRPNJA 2015 12, 19 I 26.KOLOVOZA 2015. 02, 09, 16, 23 I 30.RUJNA 2015.
07, 14, 21 I 28.LISTOPADA 2015. 04, 11, 18 I 25.STUDENOG 2015. 02, 09, 16, 23 I 30.PROSINCA 2015.