ZADNJE OBAVIJESTI
 

Komunalac d.o.o.Obavijesti - Komunalac Bjelovar - Arhiva za Kolovoz 2015

Obavijesti - Komunalac Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

Odvoz komunalnog otpada u općinama

Od 01.04.2015. u općinama Rovišće, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac komunalni otpad se odvozi jednom tjedno prema rasporedu

Usluga uređenja grobnih mjesta

Ako niste sami u mogućnosti redovito uređivati grob ili u posebnoj prilici položiti cvijeće i zapaliti svijeću na grobu drage osobe rado ćemo to učiniti za Vas. 

Osmislili smo ponudu paketa usluga i pojedinačnih usluga, da svatko može odabrati prema svojim željama i mogućnostima.

Usluga uređenja grobnih mjesta

Odvoz komunalnog otpada - od 01.10. do 31.05. otpad odvozimo od 7:00 sati

Raspored odvoza komunalnog otpada u Gradu Bjelovaru

Raspored odvoza komunalnog otpada u općinama

Raspored sahrana

Pogledajte raspored sahrana na svim grobljima kojima upravlja Komunalac d.o.o. Bjelovar.

Odvoz glomaznog otpada - Grad Bjelovar

Od subote 29. kolovoza počinje jesenka akcija odvoza glomaznog otpada. Molimo Vas, da glomazni otpad pripremite po mogućnosti dan ranije, unutar ograde svog dvorišta, na kolnom ulazu, 1-2 m od ruba ograde, na način da bude lako dostupan našim vozilima i radnicima, jer se otpad pripremljen nakon prolaska naših vozila neće naknadno uzimati.

Prikupljati će se:

- drvo (drveni stolovi, stolice, ormari, stolarija, palete, ostali predmeti od drveta)

- plastika (plastični stolovi, stolice, stolarija, plastične bačve i posude, kanistri, gajbe)

- metali (metalni stolovi, stolice, metalno posuđe, limovi, mehanički aparati, metalni namještaj)

- ostalo (madraci, kauči, sanitarni uređaji i njihovi dijelovi ...)

Neće se prikupljati:

- opasni otpad ( salonit ploče, otpadna ulja, kiseline, boje, lakovi, razrjeđivači, te pripadajuća ambalaža, ambalaža od pesticida… )

- ambalažni otpad ( papir,staklo,pet… ), neupotrebljiva odjeća i obuća

- električni i elektronički otpad – ELEKTRONIČKI OTPAD MOŽETE BESPLATNO ZBRINUTI UNOSOM NALOGA PREKO WEB PORTALA: www.eeotpad.com ILI POZIVOM NA BESPLATNI TELEFON 0800 444 110.

- građevni otpad (šuta, opeka, crijep, keramičke pločice, beton, građevinski materijali od azbesta i gipsa, …)

- otpad nastao u poljoprivredi, kao i sve ono što se kupi u redovitom odvozu komunalnog otpada.

Molimo pogledajte raspored odvza glomaznog otpada iz obiteljskih kuća i uže gradske jezgre i stambenih zgrada na području Grada Bjelovara.

Popis spremnika za korisni otpad - zeleni otoci

Na "zelenim otocima" postavlljeni su spremnici za odvojeno sakupljanje papira, plastike, staklene ambalaže i otpadnog tekstila i odjeće.

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja slavi se u Hrvatskoj 5. kolovoza svake godine kao spomen na pobjedu u Domovinskom ratu. Na taj datum 1995. Hrvatska vojska je oslobodila okupirani grad Knin u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja.
 

ČESTITAMO SVIM GRAĐANIMA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE, A POSEBNO KORISNICIMA NAŠIH USLUGA DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI I DAN HRVATSKIH BRANITELJA.

 

VAŠI KOMUNALAC D.O.O. BJELOVAR I VODNE USLUGE D.O.O. BJELOVAR