ZADNJE OBAVIJESTI
 

Komunalac d.o.o.Obavijesti - Komunalac Bjelovar - Arhiva za Svibanj 2017

Obavijesti - Komunalac Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

Obavijest o ljetnom radnom vremenu odvoza komunalnog otpada

Komunalac d.o.o Bjelovar

www.komunalac-bj.hr

OBAVIJEST

POŠTOVANI KORISNICI USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA!

Sukladno članku 68. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 1/17 od 15. 03. 2017. godine), dužni smo Vas izvijestiti da u vremenu od 01. lipnja do 30. rujna 2017. godine, komunalni otpad počinjemo odvoziti od 6,00 sati. Molimo cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada, da otpad iznesu najkasnije do 6,00 sati, jer se naknadno izneseni otpad, nakon prolaska naših vozila neće uzimati.