ZADNJE OBAVIJESTI
 

Komunalac d.o.o.Obavijesti - Komunalac Bjelovar - Arhiva za Svibanj 2018

Obavijesti - Komunalac Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

OBAVIJEST O LJETNOM RADNOM VREMENU ODVOZA OTPADA KOMUNALNOG OTPADA

Od 01. lipnja do 30. rujna 2018. godine, komunalni otpad počinjemo odvoziti od 6,00 sati.

Odvoz komunalnog otpada

Prodaja motornog vozila sa nosačima za kontejnere - 23.5.2018.

JAVNO NADMETANJE radi prodaje osnovnog materijalnog sredstva na dan 23. svibnja 2018. godine u 12,00 sati

Motorno vozilo za prijevoz tereta, s nosacima za kontejnere,

marke Mercedes, god. proizvodnje 1990.                                                                    8.000,00 kn

U cijenu nije ukljucen PDV.

Navedeno osnovno sredstvo moze se razgledati svakim radnim danom od 12,00 - 14,00 sati u drustvu KOMUNALAC d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadica 14a.

Na intemom nadmetanju mogu sudjelovati sve pravne i fizicke osobe koje uplate jamcevinu od 10% od pocetne cijene, najkasnije jedan dan prije odrzavanja javnog nadmetanja na poslovni racun otvoren kod Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka, broj: IBAN HR7424020061100000133. Sa sobom ponijeti dokaz o izvrsenoj uplati jamcevine.

Osnovno materijalno sredstvo bit ce prodano onom ponuditelju koji ponudi najvisu cijenu, a prodaja se odvija prema nacelu videno - kupljeno.

Ponuditelju koji ne uspije na javnom nadmetanju jamcevina ce se vratiti isti dan na blagajni drustva KOMUNALAC d.o.o., Ferde Livadica 14a, Bjelovar.

Dokumenti za preuzimanje