ZADNJE OBAVIJESTI
 

Odvoz otpadaOdvoz komunalnog otpada - općine 2018.

Naselja na području bivše Općine Bjelovar obuhvaćena organiziranim odvozom otpada

Raspored odvoza otpada

 

Korisni linkovi

 
 

NAZIV OPĆINE

DAN ODVOZA
KOMUNALNOG OTPADA

TERMINI KADA SE
OTPAD NE ODVOZI
ZBOG BLAGDANA ILI
PRAZNIKA

ZAMJENSKI
TERMINI

OPĆINA KAPELA

     

Babotok

PONEDJELJAK

01.siječja-Nova godina

02.travnja-Uskrsni ponedjeljak

25. lipnja- Dan državnosti

08.listopada- Dan neovisnosti

SUBOTA
30. 12. 2017.

Botinac

Donji Mosti

Gornje Sredice

Gornje Zdjelice

Gornji Mosti

Jabučeta

Kapela:1.Svibnja,Trg S. Radića

Kapela:Bilogorska

Kapela:Borinka

Kapela:Crkvena

Kapela:Fazinac

Kapela:Svetog Florijana

Lipovo Brdo

Nova Diklenica

Poljančani

Srednja Diklenica

Srednji Mosti

Stara Diklenica

Visovi

UTORAK

01.svibnja-Praznik rada

25.prosinca-Božić

SUBOTA
29. 12. 2018.

Reškovci

Prnjavor

Lalići

Tvrda Reka

Pavlin Kloštar

Kobasičari

Stanići

Novi Skucani

PETAK

22.lipnja-DAB

 

Starčevljani

Stari Skucani

Šiptari

OPĆINA NOVA RAČA

     

Bedenik

ČETVRTAK

31.svibnja-Tijelovo

01.studenog-Svi Sveti

 

Bulinac

Dautan

Drljanovac

Kozarevac

Međurača

Nevinac

Nova Rača

Orlovac

Sasovac

Slovinska Kovačica

Stara Rača

Tociljevac

OPĆINA ROVIŠĆE

     

Gornje Rovišće

PONEDJELJAK

01.siječja-Nova godina

02.travnja-Uskrsni ponedjeljak

25. lipnja- Dan državnosti

08.listopada- Dan neovisnosti

SUBOTA
30. 12. 2017.

Kakinac

Kovačevac

Kraljevac

Predavac

Rovišće

Tuk

Žabjak

Domankuš

PETAK

22.lipnja-DAB

 

Lipovčani

Podgorci

Prekobrdo

OPĆINA SEVERIN

     

Orovac

SVAKI DRUGI PETAK

22.lipnja-DAB

SUBOTA
23. 06. 2018.

Severin

OPĆINA ŠANDROVAC

     

Jasenik

ČETVRTAK

31.svibnja-Tijelovo

01.studenog-Svi Sveti

 

Kašljevac

Lasovac

Pupelica

Ravneš

Šandrovac :Bilogorska

Šandrovac :Bjelovarska

Šandrovac :Doljani

Šandrovac :Jarak

Šandrovac :Mali Šandrovac

Šandrovac :Vinogradska

Šandrovac :Zagrebačka

OPĆINA VELIKA PISANICA

     

Babinac

SRIJEDA

15.kolovoza-Velika Gospa

26.prosinca-Sveti Stjepan

 

Bačkovica

Bedenička

Čađavac

Nova Pisanica

Polum

Velika Pisanica

Ribnjačka

ČETVRTAK

31.svibnja-Tijelovo

01.studenog-Svi Sveti

 

OPĆINA VELIKO TROJSTVO

     

Ćurlovac

SRIJEDA

15.kolovoza-Velika Gospa

26.prosinca-Sveti Stjepan

 

Dominkovica

Grginac

Kegljevac

Maglenča

Malo Trojstvo

Martinac

Paulovac

Veliko Trojstvo

Višnjevac

Vrbica

OPĆINA ZRINSKI TOPOLOVAC

     

Jakopovac

UTORAK

01.svibnja-Praznik rada

25.prosinca-Božić

SUBOTA
29. 12. 2018.

Križ Gornji

Zrinski Topolovac

 

Napomena:

U terminima odvoza nakon blagdana ili državnog praznika , kada razmak između dva odvoza iznosi 14 dana, u tom slučaju otpad se ne mora odlagati isključivo u doplatnu polietilensku vreću.

Ukoliko količina otpada premašuje volumen posude, višak otpada korisnik je dužan odložiti u doplatnu polietilensku vreću za komunalni otpad s logotipom Komunalca kroz čiju nabavnu cijenu plaća skupljanje, odvoz i odlaganje odloženog otpada.

Vreće se mogu kupiti na blagajnama Komunalca d.o.o. Bjelovar u vremenu od ponedjeljka – petka od 07:00–15:00 sati, po cijeni od 5,00 kn/komadu - PDV uključen u cijenu.

Naše blagajne se nalaze u sjedištu tvrtke Ferde Livadića 14a i na lokaciji Gradske tržnice Bjelovar, Šetalište Dr. Ivše Lebovića 35a.

Korisnici usluge odvoza komunalnog otpada i višečlana domaćinstva kod kojih se učestalo javlja problem povećanih količina otpada mogu naravno zadužiti još jednu ili dvije posude za otpad, uz napomenu da u tom slučaju plaćaju i razmjerno višu cijenu odvoza otpada.

Molimo da se u posude ne odlaže: žar ili vrući pepeo, tekuće i polutekuće tvari.

Da bi volumen posude bio dostatan u istu se ne treba odlagati: trava, lišće i ostali biorazgradivi otpad, lešine životinja, klaonički otpad, električne baterije, akumulatori, glomazni, ambalažni, građevni otpad, kamenje, zemlja, opasni otpad i koristan otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti.

S obzirom na uvriježene navike o vremenima dolaska naših vozila u pojedina naselja prije novog rasporeda odvoza, te situacije da građani iznose otpad nakon prolaska naših vozila, napominjemo da posude za otpad trebaju biti iznesene do  07,00 sati u vremenu od 01. listopada do 31. svibnja, a u vremenu od 01. lipnja do 30. rujna do 06,00 sati.

Korisnici usluge dužni su isključivo u određeni dan, prema utvrđenom rasporedu, posude za otpad iznijeti ispred svog objekta na javnu površinu, te ih obvezno nakon odvoza odmah ukloniti sa javne površine, kako bi se spriječila krađa.

U dane odvoza korisnici usluge posude trebaju smjestiti na javnu površinu tako da iste ne ometaju promet.

Posude za otpad moraju biti zatvorene, a vreće zavezane.

Sav odloženi komunalni otpad mora se nalaziti u posudi za otpad, a poklopac posude mora biti potpuno zatvoren. 

Za eventualne dodatne informacije izvolite nas kontaktirati: telefon: 622-100, faks: 622-122, e-mail: komunalac@komunalac-bj.hr  i www.komunalac-bj.hr

 
 
LokacijeLokacije