PropisiPropisi

Propisi

 

Korisni linkovi

 
 

Preporuka

 
Kategorija: Zakoni i odluke+ više

Zaključak o suglasnosti na Cjenik

 
Kategorija: Zakoni i odluke+ više

Cjenik usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području Grada Bjelovara

 
Kategorija: Zakoni i odluke+ više

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

 
Kategorija: Odluke uprave+ više

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNIH USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG i BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNIH USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA SA OPĆIM UVJETIMA PRUŽANJA USLUGE NA PODRUČJU: Grada Bjelovara Općine Kapela Općine Nova Rača Općina Rovišće Općine Severin Općine Šandrovac Općine Velika Pisanica Općine Veliko Trojstvo Općine Zrinski Topolovac
 
Kategorija: Zakoni i odluke+ više

ZAKONODAVNI OKVIR VEZAN UZ GOSPODARENJE OTPADOM

Zakon o održivom gospodarenju otpadom Narodne novine 94/13, 73/17 Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom Narodne novine 50/17
 
Kategorija: Zakoni i odluke+ više

RJ Tržnice

Tržni red Gradske tržnice Bjelovar (Službeni glasnik Grada Bjelovara 8/12) Odluka o utvrđivanju cijena usluga Gradske tržnice Bjelovar (20. prosinca 2012. godine)  uz Cjenik usluga Gradske tržnice Bjelovar od 01. siječnja 2013. godine
 
Kategorija: Odluke uprave+ više

RJ Tržnice

Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Bjelovara 7/05, 2/06, 4/08, 9/09, 6/10, 6/11) Odluka o komunalnim djelatnostima u Gradu Bjelovaru (Službeni glasnik Grada Bjelovara 5/14, 2/15)
 
Kategorija: Gradske odluke+ više

RJ Tržnice

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15) Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (NN 66/09, 108/09, 8/10, 108/14)
 
Kategorija: Zakonski propisi+ više

RJ Parkiranje i autobusni kolodvor

Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na parkiralištima pod naplatom i javnoj garaži (Službeni glasnik Grada Bjelovara 3/14)
 
Kategorija: Odluke uprave+ više

RJ Parkiranje i autobusni kolodvor

Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Bjelovara 7/05, 2/06, 4/08, 9/09, 6/10, 6/11) Odluka o komunalnim djelatnostima u Gradu Bjelovaru (Službeni glasnik Grada Bjelovara 5/14, 2/15) Odluka o parkiralištima u Gradu Bjelovaru na kojima je uvedena naplata parkiranja (Službeni glasnik Grada Bjelovara 1/14) 
 
Kategorija: Gradske odluke+ više

RJ Parkiranje i autobusni kolodvor

ZAKONI, UREDBE, PRAVILNICI, ODLUKE i NAPUTCI Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15)  
 
Kategorija: Zakonski propisi+ više

RJ Gradska groblja

Cjenik godišnje grobne naknade za groblja na području Grada Bjelovara (Službeni glasnik Grada Bjelovara 3/12) Pravilnik za označavanje grobnih mjesta br. 01-2574-2000
 
Kategorija: Odluke uprave+ više

RJ Gradska groblja

Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Bjelovara 7/05, 2/06, 4/08, 9/09, 6/10, 6/11) Odluka o komunalnim djelatnostima u Gradu Bjelovaru (Službeni glasnik Grada Bjelovara 5/14, 2/15) Odluka o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara (Službeni glasnik Grada Bjelovara 3/04, 12/09) 
 
Kategorija: Gradske odluke+ više

RJ Gradska groblja

ZAKONI, UREDBE, PRAVILNICI, ODLUKE i NAPUTCI Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12) Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15) Zakon o grobljima boraca (Sl. l. SFRJ 52/61, 9/65, NN 52/71) Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja (NN 143/12) Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja prijenosa, pogreba i iskopavanja umrlih osoba (NN 23/94) Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registru umrlih osoba...
 
Kategorija: Zakonski propisi+ više

RJ Čistoća

Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Bjelovara 7/05, 2/06, 4/08, 9/09, 6/10, 6/11) Odluka o komunalnim djelatnostima u Gradu Bjelovaru (Službeni glasnik Grada Bjelovara 5/14, 2/15) Odluka o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstava na području Grada Bjelovara (Službeni glasnik Grada Bjelovara 7/05, 9/09, 1/10)  Odluka o davanju suglasnosti Komunalcu d.o.o. na provedeni postupak javne nabave i izvršeni izbor najpovoljnijeg ponuditelja...
 
Kategorija: Gradske odluke+ više

RJ ČISTOĆA (OTPAD)

 ZAKONI, UREDBE, PRAVILNICI, ODLUKE i NAPUTCI Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (NN 32/98, 23/07) Uredba o nadzoru prekograničnog prometa otpadom (NN 69/06, 17/07, 39/09, 94/13,...
 
Kategorija: Zakonski propisi+ više

POSLOVNA I FINANCIJSKA IZVJESCA

 
Kategorija: Poslovna i financijska izvješća+ više

Okolišna dozvola

 
Kategorija: Dozvole+ više

Gospodarenje otpadom

Komunalac d.o.o. Bjelovar posjeduje slijedeće dozvole i potvrde o upisu u očevidnike: 1. Dozvola za gospodarenje otpadom – komunalac d.o.o. Bjelovar  2. Potvrda o upisu u očevidnik prijevoznika otpada-prv-341 3. Potvrda o upisu u očevidnik reciklažnih dvorišta-rec-63 4. Potvrda o upisu u očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom- pos-260
 
Kategorija: Dozvole+ više