ZADNJE OBAVIJESTI
 

TržnicaTržnica Bjelovar - Arhiva za Rujan 2019

Tržnica Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

Javni poziv poljoprivrednim proizvođačima, obrtnicima i trgovačkim društvima

Komunalac d.o.o.

www.komunalac-bj.hr
Bjelovar, 30. rujna 2019.

POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA,
OBRTNICIMA I TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

JAVNI POZIV

Pozivamo sve poljoprivredne proizvođače, obrtnike i trgovačka društva, zakupnike s ugovorom o zakupu prodajnih mjesta za 2019. godinu, koji su podmirili sav dug za proteklo razdoblje, pridržavali se odredbi Tržnog reda i koji prihvaćaju cijenu zakupa sukladno važećem cjeniku ili onu koja je postignuta javnim natječajem, da zakupe prodajna mjesta na Gradskoj tržnici u Bjelovaru za 2020. godinu najkasnije do 15. studenog 2019. godine, tj. prije prvog kruga natječaja po prosječno licitiranim cijenama za poljoprivredne proizvođače, odnosno obrtnike i trgovačka društva, i to mjesta za koja imaju ugovor o zakupu prodajnih mjesta, kao i ne zakupljena mjesta za koja iskažu interes, po kriteriju najpovoljnije ponude, uz prethodno podmirenje dospjelih obveza i prilaganje važeće dozvole za obavljanje određene djelatnosti(obrtnici i trgovačka društva), odnosno preslike iskaznice obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (poljoprivredni proizvođači).

         Sve zainteresirane fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete iz prethodnog stavka dužne su se javiti poslovođi Gradske tržnice, te popuniti i predati obrazac ponude za zakup prodajnih mjesta. Javni poziv i obrazac ponude objavljeni su i na internet stranicama tvrtke: www.komunalac-bj.hr.

         Za eventualne dodatne informacije izvolite nazvati: 043-244-561, faks:043-622-122, 098-260-221, e-mail: trznicabjelovar@komunalac-bj.hr

Natječaj za poslovni prostor broj 1 na gradskoj tržnici

Komunalac d.o.o.

BROJ:         01 -  01 -  68 -  2019.
BJELOVAR, 02. rujna 2019.

 

NA TEMELJU ČLANKA 17. IZJAVE O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O. BJELOVAR, UPRAVA DRUŠTVA  DANA 02. 09. 2019. GODINE

 

O D L U K U

I

RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA BROJ 1 NA GRADSKOJ TRŽNICI U BJELOVARU, UNUTAR MLIJEČNE TRŽNICE.

II

 

NATJEČAJ JE SASTAVNI DIO OVE ODLUKE, I OBJAVITI ĆE SE NA OGLASNIM PLOČAMA I INTERNET STRANICAMA TVRTKE 03. RUJNA 2019.

III

OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU DANOM DONOŠENJA, A PRIMJENJUJE SE OD 03. 09. 2019. GODINE.

 

                                                                                  PREDSJEDNIK UPRAVE:

                                                                             IVAN IVANČIĆ, DIPL. OEC.

 
 
LokacijeLokacije