Bosiljka Turniški

Datum sahrane:

31.10.2023 13:15

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1933