ZADNJE OBAVIJESTI
RASPORED PODJELE PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA ZA KUĆANSTVA S PODRUČJA GRADA BJELOVARA  RASPORED PODJELE PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA ZA KUĆANSTVA S PODRUČJA GRADA BJELOVARA  BN-19-2022/K Nabava prirodnog plina  BN-45-2022/K Auto gume za vozila  OBAVIJEST O ODVOZU KOMUNALNOG OTPADA U VRIJEME USKRSNIH BLAGDANA  BN-36-2022/K Izrada lauf graba  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Severin  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Velika Pisanica  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Nova Rača  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Šandrovac  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Veliko Trojstvo  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Rovišće  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Zrinski Topolovac  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Kapela  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Bjelovara  RASPORED PODJELE PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA ZA KUĆANSTVA S PODRUČJA GRADA BJELOVARA  BN-33-2022/K Štampani obrasci  JAVNA DRAŽBA ZA PRODAJU VOZILA  BN-4-2022/K Isporuka telekomunikacijskih usluga  RASPORED PODJELE PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA ZA KUĆANSTVA S PODRUČJA GRADA BJELOVARA  
 

KontaktKomunalac Bjelovar

Kontakt informacije

 

Komunalac d.o.o. Bjelovar

Ferde Livadića 14a

E-mail: komunalac@komunalac-bj.hr

Tel: 043/622-100

Fax: 043/622-122

 

RADNO VRIJEME: ponedjeljak – petak 7:00-15:00

Blagajne:

1. Ulica Ferde Livadića 14a - sjedište tvrtke:

RADNO VRIJEME: ponedjeljak – petak 7:00 – 18:00, subotom 7:00 - 13:00

2. Šetalište Dr. Ivše Lebovića 35a - Gradska tržnica:

RADNO VRIJEME: ponedjeljak - petak 7:00 – 14:00

 

Gradska Tržnica Bjelovar:

1. Šetalište Dr. Ivše Lebovića bb:  

RADNO VRIJEME: ponedjeljak - nedjelja 7:00 – 16:00

2. Brune Bušića bb

RADNO VRIJEME: ponedjeljak - nedjelja 7:00 – 16:00

3. Ivana Kozarčanina bb-Plinara

RADNO VRIJEME: četvrtak i subota 7:00 – 16:00

E-mail: trznicabjelovar@komunalac-bj.hr

Tel: 043/244-561

 

Odlagalište neopasnog otpada „Doline“:

Prespa bb, Bjelovar

RADNO VRIJEME: ponedjeljak - subota 7:00 – 17:00

E-mail: doline@komunalac-bj.hr

Tel: 043/882-199 

 

Reciklažno dvorište:

Prespa bb, Bjelovar

RADNO VRIJEME: ponedjeljak-petak 7:00-18:00, subotom 8:00-13:00

E-mail: rd2@komunalac-bj.hr

Tel: 043/242-450

 

Reciklažno dvorište:

Ulica Tomaša Garika Masaryka 4b

RADNO VRIJEME: ponedjeljak-petak 7:00-18:00, subotom 8:00-13:00

E-mail: rd@komunalac-bj.hr

Tel: 043/332-112