ZADNJE OBAVIJESTI
 

KontaktKomunalac Bjelovar

Kontakt informacije

 

Komunalac d.o.o. Bjelovar

Ferde Livadića 14a

E-mail: komunalac@komunalac-bj.hr

Tel: 043/622-100

Fax: 043/622-122

 

RADNO VRIJEME: ponedjeljak – petak 7:00-15:00

Blagajne:

1. Ulica Ferde Livadića 14a - sjedište tvrtke:

RADNO VRIJEME: ponedjeljak – petak 7:00 – 18:00, subotom 7:00 - 13:00

2. Šetalište Dr. Ivše Lebovića 35a - Gradska tržnica:

RADNO VRIJEME: ponedjeljak - petak 7:00 – 14:00

 

Gradska Tržnica Bjelovar:

1. Šetalište Dr. Ivše Lebovića bb:  

RADNO VRIJEME: ponedjeljak - nedjelja 7:00 – 16:00

2. Brune Bušića bb

RADNO VRIJEME: ponedjeljak - nedjelja 7:00 – 16:00

3. Ivana Kozarčanina bb-Plinara

RADNO VRIJEME: četvrtak i subota 7:00 – 16:00

E-mail: trznicabjelovar@komunalac-bj.hr

Tel: 043/244-561

 

Odlagalište neopasnog otpada „Doline“:

Prespa bb, Bjelovar

RADNO VRIJEME: ponedjeljak - subota 7:00 – 17:00

E-mail: doline@komunalac-bj.hr

Tel: 043/882-199 

 

Reciklažno dvorište:

Prespa bb, Bjelovar

RADNO VRIJEME: ponedjeljak-petak 7:00-18:00, subotom 8:00-13:00

E-mail: rd2@komunalac-bj.hr

Tel: 043/242-450

 

Reciklažno dvorište:

Ulica Tomaša Garika Masaryka 4b

RADNO VRIJEME: ponedjeljak-petak 7:00-18:00, subotom 8:00-13:00

E-mail: rd@komunalac-bj.hr

Tel: 043/332-112