ZADNJE OBAVIJESTI
 

PropisiPropisi

Propisi

 

Korisni linkovi

 
 

Poslovno i financijsko izvješće Komunalac 2021. godina

 
Kategorija: Poslovna i financijska izvješća+ više

Zakon o gospodarenju otpadom

Zakon o gospodarenju otpadom Narodne novine 84/21  Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom Narodne novine 50/17, 84/19
 
Kategorija: Zakoni i odluke+ više

Zaštita osobnih podataka

 
Kategorija: Zaštita osobnih podataka+ više

Obavijest za stambene zgrade o mogućnosti zaduženja dodatnih spremnika

Sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Bjelovara, miješani komunalni otpad se odvozi jednom tjedno, te se naplaćuje prema novom cjeniku. Odluku možete pročitati na web stranici. Obzirom na smanjenu učestalost odvoza broj spremnika za miješani komunalni otpad u zgradama često nije dovoljan. Ako je to slučaj i u Vašoj stambenoj zgradi možete zatražiti dodatni spremnik ili ako...
 
Kategorija: Zakoni i odluke+ više

Izjava o trajnom ne korištenju nekretnine

Poštovani korisnici naših usluga! Člankom 33. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Bjelovara na sjednici 26. siječnja 2018. godine, regulirana je mogućnost podnošenja zahtjeva za odjavu korištenja javne usluge na nekretnini koja se trajno ne koristi: Članak 33.       (1) Korisnik usluge ne može privremeno odjaviti korištenje javne usluge na...
 
Kategorija: Zakoni i odluke+ više

Izjava o načinu korištenja javne usluge

Poštovani korisnici naših usluga! Prilikom ugradnje čipova na Vaše posude za miješani komunalni otpad bit će Vam uručena dva ( 2 ) primjerka obrasca Izjave o načinu korištenja javne usluge. Potrebno je ispuniti oba primjerka Izjave, te oba primjerka s potpisom korisnika usluge u roku od 15 dana od dana primitka dostaviti u Komunalac d.o.o osobno, faxom, e-mailom ili poštom. Ukoliko su podaci na Izjavi točni upišite DA u prazan stupac, a ukoliko podaci na Izjavi nisu točni ili...
 
Kategorija: Zakoni i odluke+ više

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

 
Kategorija: Odluke uprave+ više

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA I ODLUKA O DODJELI OBAVLJANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA

ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA I ODLUKA O DODJELI OBAVLJANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA: GRAD BJELOVAR-ODLUKA O DODJELI OBAVLJANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA GRAD BJELOVAR-ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA OPĆINA KAPELA-ODLUKA O DODJELI OBAVLJANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA OPĆINA KAPELA-ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA OPĆINA...
 
Kategorija: Zakoni i odluke+ više

RJ Tržnice

Tržni red Gradske tržnice Bjelovar (Službeni glasnik Grada Bjelovara 8/12) Odluka o utvrđivanju cijena usluga Gradske tržnice Bjelovar (20. prosinca 2012. godine)  uz Cjenik usluga Gradske tržnice Bjelovar od 01. siječnja 2013. godine
 
Kategorija: Odluke uprave+ više

RJ Tržnice

Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Bjelovara 7/05, 2/06, 4/08, 9/09, 6/10, 6/11) Odluka o komunalnim djelatnostima u Gradu Bjelovaru (Službeni glasnik Grada Bjelovara 5/14, 2/15)
 
Kategorija: Gradske odluke+ više

RJ Tržnice

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15) Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (NN 66/09, 108/09, 8/10, 108/14)
 
Kategorija: Zakonski propisi+ više

RJ Parkiranje i autobusni kolodvor

Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na parkiralištima pod naplatom i javnoj garaži (Službeni glasnik Grada Bjelovara 3/14)
 
Kategorija: Odluke uprave+ više

RJ Parkiranje i autobusni kolodvor

Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Bjelovara 7/05, 2/06, 4/08, 9/09, 6/10, 6/11) Odluka o komunalnim djelatnostima u Gradu Bjelovaru (Službeni glasnik Grada Bjelovara 5/14, 2/15) Odluka o parkiralištima u Gradu Bjelovaru na kojima je uvedena naplata parkiranja (Službeni glasnik Grada Bjelovara 1/14) 
 
Kategorija: Gradske odluke+ više

RJ Parkiranje i autobusni kolodvor

ZAKONI, UREDBE, PRAVILNICI, ODLUKE i NAPUTCI Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15)  
 
Kategorija: Zakonski propisi+ više

RJ Gradska groblja

Cjenik godišnje grobne naknade za groblja na području Grada Bjelovara (Službeni glasnik Grada Bjelovara 3/12) Pravilnik za označavanje grobnih mjesta br. 01-2574-2000
 
Kategorija: Odluke uprave+ više

RJ Gradska groblja

Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Bjelovara 7/05, 2/06, 4/08, 9/09, 6/10, 6/11) Odluka o komunalnim djelatnostima u Gradu Bjelovaru (Službeni glasnik Grada Bjelovara 5/14, 2/15) Odluka o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara (Službeni glasnik Grada Bjelovara 3/04, 12/09) 
 
Kategorija: Gradske odluke+ više

RJ Gradska groblja

ZAKONI, UREDBE, PRAVILNICI, ODLUKE i NAPUTCI Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12) Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15) Zakon o grobljima boraca (Sl. l. SFRJ 52/61, 9/65, NN 52/71) Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja (NN 143/12) Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja prijenosa, pogreba i iskopavanja umrlih osoba (NN 23/94) Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registru umrlih osoba...
 
Kategorija: Zakonski propisi+ više

RJ Čistoća

Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Bjelovara 7/05, 2/06, 4/08, 9/09, 6/10, 6/11) Odluka o komunalnim djelatnostima u Gradu Bjelovaru (Službeni glasnik Grada Bjelovara 5/14, 2/15) Odluka o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstava na području Grada Bjelovara (Službeni glasnik Grada Bjelovara 7/05, 9/09, 1/10)  Odluka o davanju suglasnosti Komunalcu d.o.o. na provedeni postupak javne nabave i izvršeni izbor najpovoljnijeg ponuditelja...
 
Kategorija: Gradske odluke+ više

RJ ČISTOĆA (OTPAD)

 ZAKONI, UREDBE, PRAVILNICI, ODLUKE i NAPUTCI Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (NN 32/98, 23/07) Uredba o nadzoru prekograničnog prometa otpadom (NN 69/06, 17/07, 39/09, 94/13,...
 
Kategorija: Zakonski propisi+ više

POSLOVNA I FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

 
Kategorija: Poslovna i financijska izvješća+ više