ZADNJE OBAVIJESTI
 

TržnicaNATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP PRODAJNIH MJESTA NA GRADSKOJ TRŽNICI ZA 2022. GODINU- 3. KRUG

Tržnica Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

BROJ:           01  01  22  2022 / K

BJELOVAR, 02. LIPNJA 2022.

 

NA TEMELJU ČLANKA 17. IZJAVE O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA

KOMUNALAC D.O.O. BJELOVAR, UPRAVA DRUŠTVA DANA 02. 06. 2022. GODINE DONOSI

ODLUKU

I

RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP PRODAJNIH MJESTA NA GRADSKOJ

TRŽNICI ZA 2022. GODINU- 3. KRUG.

II

NATJEČAJ JE SASTAVNI DIO OVE ODLUKE I OBJAVITI ĆE NA OGLASNIM PLOČAMA I

INTERNET STRANICAMA TVRTKE.

III

OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU DANOM DONOŠENJA, A PRIMJENJUJE SE OD 02. 06.

2022. GODINE.

 

PREDSJEDNIK UPRAVE:

IVAN IVANČIĆ, DIPL. OEC.

 
 
LokacijeLokacije