ZADNJE OBAVIJESTI
BN-50-2022/K Izrada okvira za grobnice za daljnju prodaju  BN-49-2022/K Osobno vozilo  JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA UPRAVE TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC d.o.o.  RASPORED PODJELE PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA ZA KUĆANSTVA S PODRUČJA GRADA BJELOVARA  BN-48-2022/K Izrada okvira za grobnice za daljnju prodaju  BN-35-2022/K Zaštitna i radna obuća  PREDSTAVNIKU SUVLASNIKA, OVLAŠTENOM PREDSTAVNIKU STAMBENE ZGRADE,  POPUNJAVANJE ANKETNOG UPITNIKA ZA PODJELU SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE PAPIRA I PLASTIKE-TRAŽI SE  POSTAVLJENI SPREMNICI ZA SAKUPLJANJE OTPADNOG JESTIVOG ULJA IZ KUĆANSTVA  OBAVIJEST O ODVOZU KOMUNALNOG OTPADA U VRIJEME KOLOVOŠKIH BLAGDANA I PRAZNIKA 2022. GODINE  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Nova Rača  Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  Očitovanje i suglasnost na Prijedlog cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  RASPORED PODJELE PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA ZA KUĆANSTVA S PODRUČJA GRADA BJELOVARA  RASPORED PODJELE PLAVIH I ŽUTIH SPREMNIKA ZA KUĆANSTVA S PODRUČJA GRADA BJELOVARA  BN-19-2022/K Nabava prirodnog plina  BN-45-2022/K Auto gume za vozila  OBAVIJEST O ODVOZU KOMUNALNOG OTPADA U VRIJEME USKRSNIH BLAGDANA  BN-36-2022/K Izrada lauf graba  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Severin  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Velika Pisanica  
 

TržnicaNATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP PRODAJNIH MJESTA NA GRADSKOJ TRŽNICI ZA 2022. GODINU- 3. KRUG

Tržnica Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

BROJ:           01  01  22  2022 / K

BJELOVAR, 02. LIPNJA 2022.

 

NA TEMELJU ČLANKA 17. IZJAVE O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA

KOMUNALAC D.O.O. BJELOVAR, UPRAVA DRUŠTVA DANA 02. 06. 2022. GODINE DONOSI

ODLUKU

I

RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP PRODAJNIH MJESTA NA GRADSKOJ

TRŽNICI ZA 2022. GODINU- 3. KRUG.

II

NATJEČAJ JE SASTAVNI DIO OVE ODLUKE I OBJAVITI ĆE NA OGLASNIM PLOČAMA I

INTERNET STRANICAMA TVRTKE.

III

OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU DANOM DONOŠENJA, A PRIMJENJUJE SE OD 02. 06.

2022. GODINE.

 

PREDSJEDNIK UPRAVE:

IVAN IVANČIĆ, DIPL. OEC.

 
 
LokacijeLokacije