ZADNJE OBAVIJESTI
 

TržnicaNATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP PRODAJNIH MJESTA ZA 2021. GODINU - 1. KRUG

Tržnica Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

Komunalac d.o.o.

BROJ:     01 – 02– 81 –2020 / K
BJELOVAR, 26. STUDENOG 2020

 

NA TEMELJU ČLANKA 17. IZJAVE O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O. BJELOVAR, UPRAVA DRUŠTVA DANA 26. 11. 2020. GODINE DONOSI

O D L U K U

I

RASPISUJE SE NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP PRODAJNIH MJESTA NA GRADSKOJ TRŽNICI ZA 2021. GODINU- 1. KRUG.

II

NATJEČAJ  JE SASTAVNI DIO OVE ODLUKE I OBJAVITI ĆE NA OGLASNIM PLOČAMA I INTERNET STRANICAMA TVRTKE.

III

OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU DANOM DONOŠENJA, A PRIMJENJUJE SE OD 26. 11. 2020. GODINE.

 

 

                                                                                  PREDSJEDNIK UPRAVE:
IVAN IVANČIĆ, DIPL. OEC.

 
 
LokacijeLokacije