ZADNJE OBAVIJESTI
 

TržnicaOdluka o utvrđivanju cijena gradske tržnice

Tržnica Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

BROJ: 01 – 01 – 22 – 2016.
BJELOVAR,  31. OŽUJKA 2016.

 

NA TEMELJU ČLANKA 17. IZJAVE O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA KOMUNALAC D.O.O. BJELOVAR, UPRAVA DRUŠTVA  DANA 31.03.2016. GODINE DONOSI SLIJEDEĆU
        

O D L U K U

I
UTVRĐUJU SE CIJENE USLUGA GRADSKE TRŽNICE.

II
CJENIK S POJEDINAČNIM CIJENAMA SASTAVNI JE DIO OVE ODLUKE.

III
OVA ODLUKA STUPA NA SNAGU DANOM DONOŠENJA, A PRIMJENJUJE SE
OD 01. 04. 2016. GODINE.

 

PREDSJEDNIK UPRAVE:
IVAN IVANČIĆ,DIPL.OEC.

 
 
LokacijeLokacije