Bara Marek

Datum sahrane:

27.12.2023 13:00

Mjesto prebivališta:

Nove Plavnice

Godina rođenja:

1942