Danica Artić

Datum sahrane:

05.01.2024 15:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1940