Danica Kljajić

Datum sahrane:

06.06.2023 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1937