Ivanka Križić

Datum sahrane:

14.02.2023 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1962