Jaka Šola

Datum sahrane:

11.12.2023 13:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1931