Kata Padović

Datum sahrane:

11.03.2023 12:00

Mjesto prebivališta:

Galovac

Godina rođenja:

1930