Milan Barić

Datum sahrane:

16.08.2023 15:00

Mjesto prebivališta:

Bjelovar

Godina rođenja:

1964