Mira Maravić

Datum sahrane:

05.01.2024 12:00

Mjesto prebivališta:

G. Plavnice

Godina rođenja:

1951