ZADNJE OBAVIJESTI
 

ČistoćaČistoća - Arhiva za Svibanj 2014

Čistoća

 

Korisni linkovi

 
 

Cjenik doplatnih polietilenskih vreća za komunalni otpad

CJENIK DOPLATNIH POLIETILENSKIH VREĆA ZA KOMUNALNI OTPAD S LOGOTIPOM ISPORUČITELJA USLUGE

CIJENA SKUPLJANJA, ODVOZA I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA ODLOŽENOG U DOPLATNU POLIETILENSKU VREĆU S LOGOTIPOM ISPORUČITELJA USLUGE PO KOMADU
Tipska vreća za komunalni otpad
(zaštićena logom Komunalca d.o.o. Bjelovar)
Volumen Bez PDV-a Sa PDV-om
120 litara 4,00 5,00

 

NAPOMENA: Način obračuna i cijene usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada iz poslovnih prostora na području grada Bjelovara, u primjeni od 01.04.2003. godine, ostaju na snazi.

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVE:
IVAN IVANČIĆ, DIPL.OEC.

Cjenik usluge za korisnike usluge koji stanuju u stambenim zgradama

CJENIK USLUGE SKUPLJANJA, ODVOZA I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA ZA KORISNIKE USLUGE KOJI STANUJU U STANOVIMA U STAMBENIM ZGRADAMA NA PODRUČJU GRADA BJELOVARA
 

ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA ~ 2x TJEDNO ~ cijena u kn/mjesečno
POPUSTI
Stanovanje kolektivno
Obračun po volumenu posude za otpad
Ekvivalent posuda 120 litara
Skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada
kn/domaćinstvo
22,02
Ukupno:
PDV:
22,02
2,86
UKUPNO - stan sa 1 posudom 120 litara 24,88
Korisnici usluge s najviše dva člana kućanstva, starosti oba člana kućanstva najmanje 65 godina:
popust 10 %, k= 0,90
Korisnici usluge, samačka kućanstva:
popust 20 %, k= 0,80
Korisnici usluge koji primaju stalnu socijalnu pomoć od Centra za socijalnu skrb, uz prilaganje rješenja ili uvjerenja Centra za socijalnu skrb ( ne starijeg od 6 mjeseci ):
popust 50 %, k= 0,50

 

 

ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA ~ 2x TJEDNO ~ cijena u kn/mjesečno
POPUSTI
Stanovanje kolektivno
Obračun po volumenu posude za otpad
Ekvivalent posuda 120 litara
Korisnici usluge s najviše dva člana kućanstva, starosti oba člana kućanstva najmanje 65 godina:
popust 10 %, k= 0,90
19,82
Ukupno:
PDV:
19,82
2,58
UKUPNO - stan sa 1 posudom 120 litara 22,40

 

ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA ~ 2x TJEDNO ~ cijena u kn/mjesečno
POPUSTI
Stanovanje kolektivno
Obračun po volumenu posude za otpad
Ekvivalent posuda 120 litara
Korisnici usluge, samačka kućanstva:
popust 20 %, k= 0,80
17,62
Ukupno:
PDV:
17,62
2,29
UKUPNO - stan sa 1 posudom 120 litara 19,91

 

ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA ~ 2x TJEDNO ~ cijena u kn/mjesečno
POPUSTI
Stanovanje kolektivno
Obračun po volumenu posude za otpad
Ekvivalent posuda 120 litara
Korisnici usluge koji primaju stalnu socijalnu pomoć od Centra za socijalnu skrb, uz prilaganje rješenja ili uvjerenja Centra za socijalnu skrb ( ne starijeg od 6 mjeseci ):
popust 50 %, k= 0,50
11,01
Ukupno:
PDV:
11,01
1,43
UKUPNO - stan sa 1 posudom 120 litara 12,44

NAPOMENA: Način obračuna i cijene usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada iz poslovnih prostora na području grada Bjelovara, u primjeni od 01.04.2003. godine, ostaju na snazi.

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVE:
IVAN IVANČIĆ, DIPL.OEC.

Cjenik usluge za korisnike usluge koji stanuju u obiteljskim kućama

CJENIK USLUGE SKUPLJANJA, ODVOZA I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA ZA KORISNIKE USLUGE KOJI STANUJU U OBITELJSKIM KUĆAMA NA PODRUČJU GRADA BJELOVARA

 

ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA ~ 2 X TJEDNO ~ cijena u kn/mjesečno
Stanovanje individualno Obračun po volumenu posude za otpad Posuda 120 litara Skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada 31,16
Ukupno:
PDV:
31,16
4,05
UKUPNO-domaćinstvo sa 1 posudom 120 litara 35,21

 

ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA ~ 1x TJEDNO ~ cijena u kn/mjesečno
Stanovanje individualno Obračun po volumenu posude za otpad Posuda 120 litara Skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada 26,28
Ukupno:
PDV:
26,28
3,42
UKUPNO-domaćinstvo sa 1 posudom 120 litara 29,70

 

POPUSTI Korisnici usluge koji stanuju u obiteljskim kućama na području M.O. Prespa, Stari Pavljani i Ždralovi oslobođeni su plaćanja usluge skupljanja, odvoza i odlaganja otpada do razine posude volumena 120 litara i 6 besplatnih tipskih vreća godišnje.
Korisnici usluge s najviše dva člana kućanstva, starosti oba člana kućanstva najmanje 65 godina:
popust 10 %, k= 0,90
Korisnici usluge, samačka kućanstva:
popust 20 %, k= 0,80
Korisnici usluge koji primaju stalnu socijalnu pomoć od Centra za socijalnu skrb, uz prilaganje rješenja ili uvjerenja Centra za socijalnu skrb ( ne starijeg od 6 mjeseci ):
popust 50 %, k= 0,50

 

 

POPUSTI:

ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA ~ 2x TJEDNO ~ cijena u kn/mjesečno
POPUSTI
Stanovanje individualno
Obračun po volumenu posude za otpad Posuda 120 litara Korisnici usluge s najviše dva člana kućanstva, starosti oba člana kućanstva najmanje 65 godina:
popust 10 %, k= 0,90
28,04
Ukupno:
PDV:
28,04
3,64
UKUPNO-domaćinstvo sa 1 posudom 120 litara 31,68

 

ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA ~ 2x TJEDNO ~ cijena u kn/mjesečno
POPUSTI
Stanovanje individualno
Obračun po volumenu posude za otpad Posuda 120 litara Korisnici usluge, samačka kućanstva:
popust 20 %, k= 0,80
24,93
Ukupno:
PDV:
24,93
3,24
UKUPNO-domaćinstvo sa 1 posudom 120 litara 28,17

 

ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA ~ 2x TJEDNO ~ cijena u kn/mjesečno
POPUSTI
Stanovanje individualno
Obračun po volumenu posude za otpad Posuda 120 litara Korisnici usluge koji primaju stalnu socijalnu pomoć od Centra za socijalnu skrb, uz prilaganje rješenja ili uvjerenja Centra za socijalnu skrb ( ne starijeg od 6 mjeseci ):
popust 50 %, k= 0,50
15,58
Ukupno:
PDV:
15,58
2,03
UKUPNO-domaćinstvo sa 1 posudom 120 litara 17,61

 

ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA ~ 1x TJEDNO ~ cijena u kn/mjesečno
POPUSTI
Stanovanje individualno
Obračun po volumenu posude za otpad Posuda 120 litara Korisnici usluge s najviše dva člana kućanstva, starosti oba člana kućanstva najmanje 65 godina:
popust 10 %, k= 0,90
23,65
Ukupno:
PDV:
23,65
3,07
UKUPNO-domaćinstvo sa 1 posudom 120 litara 26,72

 

ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA ~ 1x TJEDNO ~ cijena u kn/mjesečno
POPUSTI
Stanovanje individualno
Obračun po volumenu posude za otpad Posuda 120 litara Korisnici usluge, samačka kućanstva:
popust 20 %, k= 0,80
21,02
Ukupno:
PDV:
21,02
2,73
UKUPNO-domaćinstvo sa 1 posudom 120 litara 23,75

 

ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA ~ 1x TJEDNO ~ cijena u kn/mjesečno
POPUSTI
Stanovanje individualno
Obračun po volumenu posude za otpad Posuda 120 litara Korisnici usluge koji primaju stalnu socijalnu pomoć od Centra za socijalnu skrb, uz prilaganje rješenja ili uvjerenja Centra za socijalnu skrb ( ne starijeg od 6 mjeseci ):
popust 50 %, k= 0,50
13,14
Ukupno:
PDV:
13,14
1,71
UKUPNO-domaćinstvo sa 1 posudom 120 litara 14,85

 

 

NAPOMENA: Način obračuna i cijene usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada iz poslovnih prostora na području grada Bjelovara, u primjeni od 01.04.2003. godine, ostaju na snazi.

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK UPRAVE:
IVAN IVANČIĆ, DIPL.OEC.

Odluka o cijenama usluga

Komunalac d.o.o.

Broj: 01-4-68-2016/K
Bjelovar, 30. prosinca 2016. godine

 

Temeljem članka 17. Izjave o osnivanju Komunalca d.o.o. Bjelovar, Uprava Društva donijela je dana 30. prosinca 2016. godine  sljedeću


O D L U K U

 

 

 

 1. Sukladno odredbi članka 38. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj: 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16), koja glasi:

   

  » PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi 13% na isporuke sljedećih dobara i usluga:
  h) javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada prema posebnom propisu”,

  postojeći cjenici:

  - Cjenik usluga skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada za korisnike usluge koji stanuju u obiteljskim kućama na području Grada Bjelovara,
  - Cjenik usluga skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada za korisnike usluge koji stanuju u stanovima u stambenim zgradama na području Grada Bjelovara i
  - Cjenik doplatnih polietilenskih vreća za komunalni otpad s logotipom isporučitelja usluge,

  se mijenjaju u dijelu koji se odnosi na pripadajući iznos PDV-a i usklađuju s važećim Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. 

 2. U preostalom dijelu postojeći cjenici iz točke I. ove Odluke, utvrđeni Odlukom o načinu obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz kućanstava na području Grada Bjelovara (Službeni glasnik Grada Bjelovara broj: 7/05, 9/09 i 1/10) ostaju neizmijenjeni.

 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2017. godine.

 


           Predsjednik uprave
         Ivan Ivančić, dipl. oecc.


Dostaviti:

 1. RJ Računovodstvo i financije
 2. oglasna ploča
 3. web stranice
 4. arhiva

Što treba odložiti u spremnike za tekstil

Što treba odložiti u spremnike za tekstil

Pretpostavlja se da se u svijetu više od milijun tona tekstila godišnje baci na odlagališta. Tekstil čini oko 4% sadržaja posude za komunalni otpad u Gradu Bjelovaru. Barem 50% tekstila koji se baca, pogodan je za recikliranje

DA NE
 • ODJEĆA (muška, ženska, dječja)
 • OBUĆA (muška, ženska, dječja)
 • POSTELJINA (jastuci, jastučnice,pokrivači, platno, ručnici, krpe...)
 • REMENI, MARAME, ŠALOVI, KAPE, TORBE
 • NE MOKRA , PRLJAVA I PLJESNIVA ODJEĆA I OBUĆA


   

Što treba odložiti u crvene spremnike za otpadne baterije

Što treba odložiti u crvene spremnike za otpadne baterije
DA NE
 • OBIČNE BATERIJE,
 • BATERIJE KOJE SE DOPUNJUJU (NI-CD BATERIJE),
 • DUGMASTE BATERIJE,
 • BATERIJE MOBILNIH TELEFONA 
 • PLASTIČNA I VIŠESLOJNA AMBALAŽA,
 • TETRAPAK AMBALAŽA,
 • MASNI, PLASTIFICIRANI, METALIZIRANI I PRLJAVI PAPIR,
 • NAJLONSKE VREĆICE    

Što treba odložiti u plave spremnike za otpadni papir

Što treba odložiti u plave spremnike za otpadni papir

Korištenjem otpadnog papira za proizvodnju iste veličine novog papira, zagađivanje vode smanjuje se 15 puta, potrošnja vode 5 puta, a potrošnja energije 2 puta. Svaka tona otpadnog papira nadomjesti 3,5 m3 drveta

DA NE
 • NOVINE, ČASOPISI, PROSPEKTI, KATALOZI PISMA, UREDSKI PAPIR, BILJEŽNICE, KNJIGE, TELEFONSKI IMENICI,
 • KARTONI (BEZ DODATNIH TVARI),
 • VREĆICE OD PAPIRA
   
 • PLASTIČNA I VIŠESLOJNA AMBALAŽA,
 • TETRAPAK AMBALAŽA,
 • MASNI, PLASTIFICIRANI, METALIZIRANI I PRLJAVI PAPIR,
 • NAJLONSKE VREĆICE

Što treba odložiti u posudu za ostali otpad

Što treba odložiti u posudu za ostali otpad
DA NE
 • KOMUNALNI OTPAD   
 • TEKUĆE I POLUTEKUĆE TVARI,
 • ŽAR,
 • LEŠINE ŽIVOTINJA,
 • ELEKTRIČNE BATERIJE, AKUMULATORE,
 • AUTO GUME,
 • OTPAD IZ KLAONICA I MESNICA,
 • OTPAD IZ VRTA,
 • OTPADNI GRAĐEVINSKI MATERIJAL,
 • OPASNI OTPAD 

Što treba odložiti u žute spremnike za otpadnu plastiku i metal

Što treba odložiti u žute spremnike za otpadnu plastiku i metal
Što treba odložiti u žute spremnike za otpadnu plastiku i metal

U komunalnom otpadu plastična ambalaža zauzima 30% volumnog udjela, a na odlagalištima otpada zauzima ogroman korisni prostor. Plastika se može u potpunosti reciklirati, čime čuvamo okoliš, štedimo resurse i energiju​

DA NE

1. Plastičnu ambalažu

 • plastične boce od pića (vode, sokova, alkoholnih pića itd.)
 • ambalažu od drugih prehrambenih proizvoda (octa, jestivog ulja, jogurta, mlijeka, mesa, sladoleda i sl.)
 • ambalažu od kozmetičkih proizvoda (šampona, krema i sl.)
 • ambalažu od sredstava za čišćenje u kućanstvu (omekšivača, deterdženata za rublje, posuđe i sl.)

2. Ostale predmete od plastike (čepove, plastične tanjure, čaše, pribor za jelo, vrećice, plastične posude i sl.)

3. Sve vrste tvrde plastike (plastične bačve, kante, gajbe od piva, vode, voća, plastične kante, cijevi i sl.) 

 • Plastičnu ambalažu onečišćenu opasnim tvarima (motornim uljem, antifrizom, herbicidma, pesticidima, raznim kiselinama, bojama, lakovima i sl.) 
 • Ostali komunalni otpad, nečistu i neopranu ambalažu.

Što treba odložiti u zelene spremnike za otpadno staklo

Što treba odložiti u zelene spremnike za otpadno staklo
DA NE
 • PRAZNE STAKLENKE I BOCE SVIH BOJA BEZ ZATVARAČA I ČEPOVA   
 • ŽARULJE (OBIČNE I FLUORESCENTNE), 
 • PORCULANSKO ILI KERAMIČKO POSUĐE, 
 • SVJETILJKE, 
 • ARMIRANO, KRISTALNO I AUTOMOBILSKO STAKLO, 
 • BOČICE OD LIJEKOVA   
 
 
LokacijeLokacije