ZADNJE OBAVIJESTI
 

ČistoćaČistoća - Arhiva za Svibanj 2014

Čistoća

 

Korisni linkovi

 
 

Što treba odložiti u spremnike za tekstil

Što treba odložiti u spremnike za tekstil

Pretpostavlja se da se u svijetu više od milijun tona tekstila godišnje baci na odlagališta. Tekstil čini oko 4% sadržaja posude za komunalni otpad u Gradu Bjelovaru. Barem 50% tekstila koji se baca, pogodan je za recikliranje

DA NE
 • ODJEĆA (muška, ženska, dječja)
 • OBUĆA (muška, ženska, dječja)
 • POSTELJINA (jastuci, jastučnice,pokrivači, platno, ručnici, krpe...)
 • REMENI, MARAME, ŠALOVI, KAPE, TORBE
 • NE MOKRA , PRLJAVA I PLJESNIVA ODJEĆA I OBUĆA


   

Što treba odložiti u crvene spremnike za otpadne baterije

Što treba odložiti u crvene spremnike za otpadne baterije
DA NE
 • OBIČNE BATERIJE,
 • BATERIJE KOJE SE DOPUNJUJU (NI-CD BATERIJE),
 • DUGMASTE BATERIJE,
 • BATERIJE MOBILNIH TELEFONA 
 • PLASTIČNA I VIŠESLOJNA AMBALAŽA,
 • TETRAPAK AMBALAŽA,
 • MASNI, PLASTIFICIRANI, METALIZIRANI I PRLJAVI PAPIR,
 • NAJLONSKE VREĆICE    

Što treba odložiti u plave spremnike za otpadni papir

Što treba odložiti u plave spremnike za otpadni papir

Korištenjem otpadnog papira za proizvodnju iste veličine novog papira, zagađivanje vode smanjuje se 15 puta, potrošnja vode 5 puta, a potrošnja energije 2 puta. Svaka tona otpadnog papira nadomjesti 3,5 m3 drveta

DA NE
 • NOVINE, ČASOPISI, PROSPEKTI, KATALOZI PISMA, UREDSKI PAPIR, BILJEŽNICE, KNJIGE, TELEFONSKI IMENICI,
 • KARTONI (BEZ DODATNIH TVARI),
 • VREĆICE OD PAPIRA
   
 • PLASTIČNA I VIŠESLOJNA AMBALAŽA,
 • TETRAPAK AMBALAŽA,
 • MASNI, PLASTIFICIRANI, METALIZIRANI I PRLJAVI PAPIR,
 • NAJLONSKE VREĆICE

Što treba odložiti u posudu za ostali otpad

Što treba odložiti u posudu za ostali otpad
DA NE
 • KOMUNALNI OTPAD   
 • TEKUĆE I POLUTEKUĆE TVARI,
 • ŽAR,
 • LEŠINE ŽIVOTINJA,
 • ELEKTRIČNE BATERIJE, AKUMULATORE,
 • AUTO GUME,
 • OTPAD IZ KLAONICA I MESNICA,
 • OTPAD IZ VRTA,
 • OTPADNI GRAĐEVINSKI MATERIJAL,
 • OPASNI OTPAD 

Što treba odložiti u žute spremnike za otpadnu plastiku i metal

Što treba odložiti u žute spremnike za otpadnu plastiku i metal
Što treba odložiti u žute spremnike za otpadnu plastiku i metal

U komunalnom otpadu plastična ambalaža zauzima 30% volumnog udjela, a na odlagalištima otpada zauzima ogroman korisni prostor. Plastika se može u potpunosti reciklirati, čime čuvamo okoliš, štedimo resurse i energiju​

DA NE

1. Plastičnu ambalažu

 • plastične boce od pića (vode, sokova, alkoholnih pića itd.)
 • ambalažu od drugih prehrambenih proizvoda (octa, jestivog ulja, jogurta, mlijeka, mesa, sladoleda i sl.)
 • ambalažu od kozmetičkih proizvoda (šampona, krema i sl.)
 • ambalažu od sredstava za čišćenje u kućanstvu (omekšivača, deterdženata za rublje, posuđe i sl.)

2. Ostale predmete od plastike (čepove, plastične tanjure, čaše, pribor za jelo, vrećice, plastične posude i sl.)

3. Sve vrste tvrde plastike (plastične bačve, kante, gajbe od piva, vode, voća, plastične kante, cijevi i sl.) 

 • Plastičnu ambalažu onečišćenu opasnim tvarima (motornim uljem, antifrizom, herbicidma, pesticidima, raznim kiselinama, bojama, lakovima i sl.) 
 • Ostali komunalni otpad, nečistu i neopranu ambalažu.

Što treba odložiti u zelene spremnike za otpadno staklo

Što treba odložiti u zelene spremnike za otpadno staklo
DA NE
 • PRAZNE STAKLENKE I BOCE SVIH BOJA BEZ ZATVARAČA I ČEPOVA   
 • ŽARULJE (OBIČNE I FLUORESCENTNE), 
 • PORCULANSKO ILI KERAMIČKO POSUĐE, 
 • SVJETILJKE, 
 • ARMIRANO, KRISTALNO I AUTOMOBILSKO STAKLO, 
 • BOČICE OD LIJEKOVA   

Kako smanjiti količinu otpada

 1. Besplatno odlažite korisni otpad u EKOOTOKE:  
              - otpadni papir odlažimo u plavi spremnik  
              - otpadno staklo odlažimo u zeleni spremnik  
              - PET ambalažu odlažimo u žuti spremnik  
              - stare baterije odlažimo u crveni spremnik
 2. Kada idete u kupovinu ponesite vlastitu torbu
 3. Kupujte pića u povratnim bocama
 4. Po mogućnosti kupujte veće količine (pakiranja), a ne pojedinačno
 5. Sve što se dade popraviti, popravite te iskoristite
 6. Kao roditelj uključite se u program djetetove škole (vrtića) za očuvanje i zaštitu okoliša
 7. Na svom radnom mjestu izbjegavajte nastajanje otpada i potičite druge na to
 8. Zapitajte se svaki dan: Što sam danas učinio za zaštitu okoliša?

Osnovne informacije / lokacija

RADNO VRIJEME ODLAGALIŠTA:
PONEDJELJAK-SUBOTA od 7-17 sati

KONTAKT INFORMACIJE:
043/882-199

LOKACIJA:
Odlagalište neopasnog otpada "Doline" nalazi se oko 5km jugoistočno od centra grada Bjelovara, između naselja Ždralovi i Stari Pavljani. Najbliže naselje je Mala Prespa na udaljenosti oko 500 m, dok je naselje Stari Pavljani udaljeno oko 1000 m. Na sadašnjoj lokaciji odlagalište je smješteno od 16.11.1998. godine.

Lokacija odlagališta „Doline“ je uvala površine cca 9,9853  ha. Maksimalni raspoloživi volumen za odlaganje je oko 570.000 m³, a maksimalna visina je oko 10 m. Predviđeni vijek trajanja odlagališta je 25 godina.

Odlagalište otpada "Doline" je prvo odlagalište u RH izgrađeno prema svim važećim zakonskim propisima, uvažavajući sve mjere zaštite.

Donji brtveni sloj odlagališta sastoji se od: gline debljine preko 6 m, HDPE folije, geotekstila i drenažnog sloja, a izvedena je i plinodrenaža. Procjedna voda koja se stvara skuplja se sustavom drenažnih cijevi i odvodi u sabirni bazen s retencionom lagunom, odakle se odvozi cisternama na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Veliko Korenovo. Trevira crijevima s mlaznicom postavljenim na otpad procjedna voda iz sabirnog bazena raspršuje se po otvorenom dijelu otpada, te se na taj način vrši recirkulacija pomoću koje se isparavanjem smanjuje količina skupljene procjedne vode. Sabirni bazen i retencijska laguna izvedeni su kao vodonepropusni objekti. Kontrolira se sastav i količina procjednih voda kako bi se na temelju sastava i dinamike nastajanja mogle planirati mjere za obradu.

Za skupljanje oborinskih voda izgrađen je obodni kanal oko cijelog odlagališta. Sanitarno fekalne vode skupljaju se u nepropusnu sabirnu jamu. Vode od pranja vozila i opreme se obrađuju na separatoru ulja i masti te taložniku.

Od strojeva posjedujemo 2 buldozera i kompaktor koji svakodnevno razastiru dovezen otpad, nabijaju ga, te ga prekrivaju zemljom.

Odlagalište je ograđeno ogradom visine 2 m i svakodnevno čuvano 24 sata. Na odlagalištu radi 7 djelatnika, a za njih je na lokaciji smješten objekt s garderobom, sanitarnim čvorom, tušem i toplom vodom, te cisternom za pitku vodu. Odlagalište posjeduje elektro i telefonski priključak, videonadzor i meteorološku postaju. Stanje okoliša se redovito prati, vode se očevidnici o odlaganju otpada i redovito se provodi dezinsekcija i deratizacija.

Prema Planu gospodarenja otpadom u  Bjelovarsko - bilogorskoj županiji za razdoblje 2007.-2015. godine, na lokaciji odlagališta „Doline“ predviđena je izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom.

Odloženi otpad

Količina procjednih voda

Ukupna količina procjednih voda pročišćenih na Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Velikom Korenovu od 1999. do 2019. godine.

Ukupna količina procjednih voda
Ukupne godišnje količine procjednih voda
Količine odvezenih procjednih voda
 
 
LokacijeLokacije