Cjenik za preuzimanje i zbrinjavanje otpada u Postrojenju za obradu biorazgradivog otpada

Kompostana Bjelovar

A: Prespa bb  
E: kompostana@komunalac-bj.hr 
T: 043/243-821

Radno vrijeme: 
Ponedjeljak – petak 7:00 – 15:00 
Subota 8:00 – 13:00