ZADNJE OBAVIJESTI
 

PropisiZakonski propisi

Propisi

 

Korisni linkovi

 
 

RJ Tržnice

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15) Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (NN 66/09, 108/09, 8/10, 108/14)
 
Kategorija: Zakonski propisi+ više

RJ Parkiranje i autobusni kolodvor

ZAKONI, UREDBE, PRAVILNICI, ODLUKE i NAPUTCI Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15)  
 
Kategorija: Zakonski propisi+ više

RJ Gradska groblja

ZAKONI, UREDBE, PRAVILNICI, ODLUKE i NAPUTCI Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12) Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15) Zakon o grobljima boraca (Sl. l. SFRJ 52/61, 9/65, NN 52/71) Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja (NN 143/12) Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja prijenosa, pogreba i iskopavanja umrlih osoba (NN 23/94) Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registru umrlih osoba...
 
Kategorija: Zakonski propisi+ više

RJ ČISTOĆA (OTPAD)

 ZAKONI, UREDBE, PRAVILNICI, ODLUKE i NAPUTCI Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom (NN 32/98, 23/07) Uredba o nadzoru prekograničnog prometa otpadom (NN 69/06, 17/07, 39/09, 94/13,...
 
Kategorija: Zakonski propisi+ više