ZADNJE OBAVIJESTI
 

ČistoćaKoličina procjednih voda

Čistoća

 

Korisni linkovi

 
 

Ukupna količina procjednih voda pročišćenih na Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Velikom Korenovu od 1999. do 2018. godine.

ODLAGALIŠTE OTPADA I. KATEGORIJE DOLINE
( POČETAK RADA 16.11.1998. )
KOLIČINE ODVEZENIH PROCJEDNIH VODA

Ukupna količina procjednih voda
Ukupne godišnje količine procjednih voda
Količine odvezenih procjednih voda
 
 
LokacijeLokacije