ZADNJE OBAVIJESTI
 

ČistoćaCjenik

Čistoća

 

Korisni linkovi

 
 

Cjenik doplatnih polietilenskih vreća za komunalni otpad

CJENIK DOPLATNIH POLIETILENSKIH VREĆA ZA KOMUNALNI OTPAD S LOGOTIPOM ISPORUČITELJA USLUGE CIJENA SKUPLJANJA, ODVOZA I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA ODLOŽENOG U DOPLATNU POLIETILENSKU VREĆU S LOGOTIPOM ISPORUČITELJA USLUGE PO KOMADU Tipska vreća za komunalni otpad (zaštićena logom Komunalca d.o.o. Bjelovar) Volumen Bez PDV-a Sa PDV-om 120 litara 4,00 5,00   NAPOMENA: Način obračuna i cijene usluge skupljanja, odvoza i odlaganja...
 
Objavljeno: 07. 05. 2014.+ više

Cjenik usluge za korisnike usluge koji stanuju u stambenim zgradama

CJENIK USLUGE SKUPLJANJA, ODVOZA I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA ZA KORISNIKE USLUGE KOJI STANUJU U STANOVIMA U STAMBENIM ZGRADAMA NA PODRUČJU GRADA BJELOVARA   ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA ~ 2x TJEDNO ~ cijena u kn/mjesečno POPUSTI Stanovanje kolektivno Obračun po volumenu posude za otpad Ekvivalent posuda 120 litara Skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada kn/domaćinstvo 22,02 Ukupno: PDV: 22,02 2,86 UKUPNO - stan sa 1...
 
Objavljeno: 07. 05. 2014.+ više

Cjenik usluge za korisnike usluge koji stanuju u obiteljskim kućama

CJENIK USLUGE SKUPLJANJA, ODVOZA I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA ZA KORISNIKE USLUGE KOJI STANUJU U OBITELJSKIM KUĆAMA NA PODRUČJU GRADA BJELOVARA   ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA ~ 2 X TJEDNO ~ cijena u kn/mjesečno Stanovanje individualno Obračun po volumenu posude za otpad Posuda 120 litara Skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada 31,16 Ukupno: PDV: 31,16 4,05 UKUPNO-domaćinstvo sa 1 posudom 120 litara 35,21  ...
 
Objavljeno: 07. 05. 2014.+ više

Odluka o cijenama usluga

Broj: 01-4-68-2016/K Bjelovar, 30. prosinca 2016. godine   Temeljem članka 17. Izjave o osnivanju Komunalca d.o.o. Bjelovar, Uprava Društva donijela je dana 30. prosinca 2016. godine  sljedeću O D L U K U       Sukladno odredbi članka 38. stavak 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj: 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16), koja glasi:   » PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi 13% na isporuke sljedećih...
 
Objavljeno: 07. 05. 2014.+ više
 
 
LokacijeLokacije