ZADNJE OBAVIJESTI
 

Gradska grobljaOsnovne informacije

Groblja

Usluga uređenja grobova

 

Korisni linkovi

 
 

Groblja

Temeljem Odluke o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara i Odluke o izmjeni odluke o upravljanju grobljima na području Grada Bjelovara Komunalac d.o.o. obavlja poslove upravljanja sa 34 groblja u vlasništvu Grada Bjelovara. U okviru upravljanja grobljima obavljamo usluge: održavanja groblja ( održavanje zelenih površina groblja (košnja travnjaka, održavanje ukrasnog raslinja i sezonskog cvijeća, održavanje živica) , zbrinjavanje otpada, održavanje čistoće pratećih...
 
Objavljeno: 05. 05. 2014.+ više

Radno vrijeme

Za posjet građana groblja su otvorena svaki dan u: siječnju, veljači, ožujku, studenom i prosincu od 8:00 do 18:00 sati travnju i listopadu od 8:00 do 19:00 sati svibnju, lipnju, srpnju, kolovozu i rujnu od 7:00 do 21:00 sat Za stranke: ugovaranje ukopa izdavanje suglasnosti na građevinske radove izdavanje raznih potvrda prodaja grobnih mjesta Ponedjeljak – petak 7:00 – 15:00 sati   Za dane izvan...
 
Objavljeno: 05. 05. 2014.+ više

Kontakti

    Telefonski broj Uprava groblja 043 / 245 -531 Hitne intervencije (prijevoz pokojnika) 098 / 377 - 711 Organizacija sahrana 099 / 267 -6901
 
Objavljeno: 05. 05. 2014.+ više

Trgovina pogrebne opreme

 
Objavljeno: 05. 05. 2014.+ više

Cjenik usluga

  USLUGA NAZIV GROBLJA CIJENA Grobno mjesto (Z-1) Groblje Borik Ostala groblja 802,95 kn sa PDV-om 268,50 kn sa PDV-om Godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta Groblje Borik Ostala groblja 125,00 kn sa PDV-om 125,00 kn sa PDV-om Izgradnja grobnica Bez okvira (za 2 ukopa) Sa okvirom (samoborac) 13.067,00 kn sa PDV-om 17.355,00 kn sa PDV-om   CJENIK POGREBNIH USLUGA USLUGA CIJENA...
 
Objavljeno: 05. 05. 2014.+ više
 
 
LokacijeLokacije