ZADNJE OBAVIJESTI
 

Povijest tvrtkeInformacije o tvrtki

Informacije o tvrtki

 

Korisni linkovi

 
 

Općenite informacije

Tvrtka: Komunalac d.o.o. Bjelovar
Skraćeni naziv: Komunalac d.o.o.
MBS/OIB: 3354946 / 27962400486
Sjedište: Ferde Livadića 14a; Bjelovar
Telefon/fax: 043 622 100 / 043 622 122
Registarski sud: Trgovački sud u Bjelovaru
Pravni oblik: Društvo s ograničenom odgovornošću
Žiro račun: 2402006-1100000133

Predmet poslovanja – djelatnosti:

 • održavanje čistoće
 • odlaganje komunalnog otpada
 • druge obrade otpada
 • oporabe otpada
 • posredovanja u gospodarenju otpadom
 • prijevoza otpada
 • sakupljanja otpada
 • trgovanja otpadom
 • zbrinjavanja otpada
 • gospodarenja otpadom
 • održavanje javnih površina
 • održavanje nerazvrstanih cesta
 • tržnice na malo
 • održavanje groblja i krematorija, te obavljanje pogrebnih poslova
 • graditeljstvo ( izvođenje priključaka vodovoda i kanalizacije, izvođenje, rekonstrukcije i sanacije vanjskih vodovoda i kanalizacija, izgradnja grobnica i sl.)
 • obavljanje dimnjačarskih poslova
 • obavljanje poslova veterinarske higijene
 • kupnja i prodaja robe
 • ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu
 • kupnja i prodaja robe


Predsjednik Uprave: Ivan Ivančić, dipl.oec.

Članovi Uprave: Josip Heged, ing.
                        Zoran Bišćan, dipl. ing.

Nadzorni odbor: Lidija Novosel, prof. pedagogije,  predsjednik Nadzornog odbora, Marijan Tandara - zamjenik predsjednika, članovi: Saša Tomašić, mag. ing. traff., Ivan Vlašić, Stipe Crnković, ing. za građ. inst.- predstavnik radnika

Vlasništvo: Grad Bjelovar

Temeljni kapital:
28.818.600 HRK (kuna)

Promjene temeljnog kapitala:
Temeljni kapital društva promijenjen Odlukom članova društva od 5. srpnja 2016. godine, tako da je s iznosa od 26.385.300,00 kn povećan za 2.433.300,00 kn na iznos 28.818.600,00 kn, povećanjem jedinog poslovnog udjela unosom ulaganja - prava - novčanih potraživanja Grada Bjelovara prema trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. Bjelovar, a što je utvrđeno revizijskim izvješćem ovlaštenog revizora FAIR AUDIT d.o.o. Bjelovar.

Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama Komunalac d.o.o. izradio je katalog informacija kojima raspolaže. Pravo na pristup informacijama imaju sve pravne ili fizičke osobe, a mogu ga ostvariti podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva.
 

Pisani zahtjev podnosi se na adresu:

 • Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a, 43 000 Bjelovar
 • elektronske pošte, komunalac@komunalac-bj.hr ili
 • telefax: 043/ 622 122

 

Usmeno postavljeni zahtjev prima službenica za informiranje:

 • Josipa Grubić Đođo radnim danom od 7,00 do 15,00 sati
 • Ferde Livadića 14 a, 43 000 Bjelovar
 • Telefon: 043 622 117

IZJAVA O MISIJI, VIZIJI I KLJUČNIM CILJEVIMA DRUŠTVA KOMUNALAC d.o.o. BJELOVAR

Misija

Misija društva Komunalac d.o.o. Bjelovar je biti pouzdan servis grada i svakodnevno na usluzi građanima.

Navedeno se ostvaruje svrhovitim, gospodarski učinkovitim i ekološki održivim obavljanjem komunalnih djelatnosti na uslužnom području grada Bjelovara i drugih JLS u kojima Društvo pruža usluge.

Društvo Komunalac d.o.o. Bjelovar organizacijom rada, ulaganjem u ljudske resurse i suvremena tehnološka znanja i opremu, te gradnjom potrebne infrastrukture, djeluje u smjeru stalnog poboljšavanja sigurnosti, kontinuiteta i kvalitete isporuke komunalnih usluga.

Društvo se obvezalo na poštovanje poslovnih, profesionalnih i etičkih normi i stalno nastojanje unapređivanja poslovanje širenjem asortimana i povećavanjem dostupnosti usluga korisnicima, a u skladu s vizijom i ciljevima Društva.

Vizija

Društvo Komunalac d.o.o. Bjelovar je vodeće komunalno društvo u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, a suvremenim pristupom razvoju vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa, te gospodarenjem imovine,  teži biti  među vodećim komunalnim društvima u RH. Ostvarenje vizije mjerimo kroz dokazano zadovoljstvo korisnika cijenom i kvalitetom usluga, stabilno poslovanje i učinkovito gospodarenje imovinom,  uz napredak zasnovan na principima održivog razvoja i poštivanja najviših ekoloških standarda, a sve sa ciljem da prostor na kojem djelujemo učinimo ugodnijim i poželjnijim za život, te zadovoljstvo naših osnivača/vlasnika i korisnika usluga stalno rastućim.

Na putu k ispunjenju vizije vode nas:

Profesionalni pristup u pružanju usluga,

Organizacijski ustroj usmjeren prema specijalizaciji stručnih znanja i vještina vezanih uz svaku pojedinačnu uslugu,
Poboljšavanje kvalifikacijske strukture zaposlenih uz kontinuirano ulaganje u njihovo usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina,
Praćenje i primjena suvremenih trendova i novosti na tržištu tehnoloških znanja i opreme, te intenzivno ulaganje u daljnji razvoj i unapređivanje komunalnih sustava u Gradu Bjelovaru.

Ciljevi

Zadovoljni korisnici,

Financijski stabilno i dugoročno održivo poslovanje,
Učinkovita suradnja s lokalnom zajednicom i osnivačem,
Zaštita okoliša po najvišim EU standardima,
Zadovoljni i educirani zaposlenici,
Transparentno i na poštivanju zakona utemeljeno poslovanje.

Politika:

Da bismo postizali, održavali i osnaživali proklamirane vrijednosti, trajno se obvezujemo:

najveću pažnju posvetiti ostvarivanju i zadržavanju visoke razine zadovoljstva naših korisnika cijenom kvalitetnom i pravovremenom realizacijom svih naših usluga,

zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnosti i obveze stalno se razvijati i usavršavati,
kontinuirano unapređivati tehnološku opremljenost i izgrađenost komunalne infrastrukture,
njegovati i razvijati partnerske odnose sa korisnicima usluga i predstavnicima vlasnika/osnivača,
preventivnim pristupom kontinuirano sprečavati pojavu onečišćenja okoliša i smanjivati negativni utjecaj na okoliš,
kontinuirano pratiti suvremene trendove u svojoj djelatnosti te iste primjenjivati u svom radu,
postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve i programe,
primjenjivati i stalno poboljšavati djelotvornost sustava upravljanja temeljenog na zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001 i ISO 14001
kontinuirano se usklađivati sa zakonskim i ostalim zahtjevima vezanim za poslovnu djelatnost, zaštitu okoliša kao i svim ostalim zahtjevima primjenjivim na naše poslovanje.

Dokumenti za preuzimanje

OBJAVA PODATAKA O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OD 01.01.2013. DO 13.11.2013.

Redni broj KORISNIK DONACIJE SVRHA DONACIJE IZNOS DONACIJE
1. Ekonomska i birotehnička Škola, Bjelovar lzdavanje Školskog ljetopisa 1.000,00 kn
2. Rukometni klub Bjelovar, Bjelovar Troškovi takmičenja 20.000,00 kn
3. Caritas Vrh bosanske nadbiskupije, Sarajevo Pomoć za izgradnu sportske dvorane u sklopu dječjeg vrtića Sveta Obitelj 5.000,00 kn
4 Kuglački klub Bjelovar, Bjelovar Troškovi takmičenja i sportske opreme 3.500,00 kn
UKUPNO DONACIJE U 2013:     29.500,00 kn