ZADNJE OBAVIJESTI
 

Povijest tvrtkeIZJAVA O MISIJI, VIZIJI I KLJUČNIM CILJEVIMA DRUŠTVA KOMUNALAC d.o.o. BJELOVAR

Misija

 Misija društva Komunalac d.o.o. Bjelovar je biti pouzdan servis grada i svakodnevno na usluzi građanima.

 Navedeno se ostvaruje svrhovitim, gospodarski učinkovitim i ekološki održivim obavljanjem komunalnih djelatnosti na uslužnom području grada Bjelovara i drugih JLS u kojima Društvo pruža usluge.

 Društvo Komunalac d.o.o. Bjelovar organizacijom rada, ulaganjem u ljudske resurse i suvremena tehnološka znanja i opremu, te gradnjom potrebne infrastrukture, djeluje u smjeru stalnog poboljšavanja sigurnosti, kontinuiteta i kvalitete isporuke komunalnih usluga.

Društvo se obvezalo na poštovanje poslovnih, profesionalnih i etičkih normi i stalno nastojanje unapređivanja poslovanje širenjem asortimana i povećavanjem dostupnosti usluga korisnicima kao i poštivanje i ispunjavanje potreba i očekivanja svih zainteresiranih strana, a u skladu s vizijom i ciljevima Društva.

  

Vizija

 Društvo Komunalac d.o.o. Bjelovar je vodeće komunalno društvo u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, a suvremenim pristupom razvoju vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa, te gospodarenjem imovine,  teži biti  među vodećim komunalnim društvima u RH. Ostvarenje vizije mjerimo kroz dokazano zadovoljstvo korisnika cijenom i kvalitetom usluga, stabilno poslovanje i učinkovito gospodarenje imovinom,  uz napredak zasnovan na principima održivog razvoja i poštivanja najviših ekoloških standarda, a sve sa ciljem da prostor na kojem djelujemo učinimo ugodnijim i poželjnijim za život, te zadovoljstvo naših osnivača/vlasnika i korisnika usluga stalno rastućim.

 Na putu k ispunjenju vizije vode nas:

 Profesionalni pristup u pružanju usluga,

Organizacijski ustroj usmjeren prema specijalizaciji stručnih znanja i vještina vezanih uz svaku pojedinačnu uslugu,

Poboljšavanje kvalifikacijske strukture zaposlenih uz kontinuirano ulaganje u njihovo usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina,

Praćenje i primjena suvremenih trendova i novosti na tržištu tehnoloških znanja i opreme, te intenzivno ulaganje u daljnji razvoj i unapređivanje komunalnih sustava u Gradu Bjelovaru.

 

Ciljevi

 Zadovoljni korisnici,

Financijski stabilno i dugoročno održivo poslovanje,

Učinkovita suradnja s lokalnom zajednicom i osnivačem,

Zaštita okoliša po najvišim EU standardima,

Zadovoljni i educirani zaposlenici,

Transparentno i na poštivanju zakona utemeljeno poslovanje.

 

Politika:

 

Naša politika je usmjerena na ispunjavanje potreba i očekivanja svih zainteresiranih strana:

KORISNICI USLUGA

-       Trajno ispunjavati potrebe i očekivanja korisnika usluga, te težiti njihovom maksimalnom zadovoljstvu kroz redovito izvršavanje usluga prikupljanja otpada, grobljanskih usluga, trgovine na malo, reciklažnog dvorišta, poslove parkiranja i održavanja javnih površina

-       Stalno unaprjeđivati našu tehničku opremljenost i održavati sposobnost pružanja najvišeg nivoa usluga u svim djelatnostima

ZAPOSLENICI

-       Osigurati zapošljavanje stručnih i ambicioznih radnika koji će imati mogućnosti napredovati i podizati svoje kompetencije

-       Osigurati maksimalnu sigurnost, zaštitu zdravlja, prevenciju pojave ozljeda i profesionalnih oboljenja, sigurnost radnog mjesta i poštivanje radnih prava

DOBAVLJAČI I PARTNERI

-       Težiti uspostavljanju partnerskih odnosa s dobavljačima/kooperantima i kroz obostrano koristan odnos izgraditi najviši nivo povjerenja

VLASNIK – GRAD BJELOVAR

-       Kontinuirano unaprjeđivati sustav upravljanja temeljen na zahtjevima norme ISO 9001

-       Stalno pratiti promjene u okruženju, procjenjivati rizike vezane na sve aspekte poslovanja i na taj način osigurati dugoročno održivo poslovanje

-       Pravovremeno i kvalitetno planiranje i izvješćivanje, te osiguranje potpuno transparentnog poslovanja

TIJELA DRŽAVNE UPRAVE

-       Osigurati usklađenost sa zakonskim propisima

-       Poslovanje u skladu sa zakonskim propisima i puna primjena financijskog upravljanja i kontrola

Dokumenti za preuzimanje