ZADNJE OBAVIJESTI
 

Komunalac d.o.o.Javna nabava - Komunalac - Arhiva za Srpanj 2017

Javna nabava - Komunalac

 

Korisni linkovi

 
 

BN-30-2017/K Ugradnja video nadzora i kontrole pristupa na Staro rukometno igralište u Bjelovaru

Naručitelj Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB OIB 27962400486 pokrenuo je nabavu br BN-30-2017/K  Ugradnja video nadzora i kontrole pristupa na Staro rukometno igralište u Bjelovaru, te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Ovaj poziv za dostavu ponuda biti će objavljen na internetskim stranicama www.komunalac-bj.hr

Sukladno članku 12, stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/6) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupaj nabave sukladno Internom aktu.

BN-18-2017/K Uredski materijal i štampani obrasci

U skladu sa Internim aktom nabave naručitelji Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a OIB 27962400486 i Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14 a, OIB 43307218011 pokreću postupak zajedničke nabave  robe: Uredski materijal i štampani obrasci

Sukladno članku 12., stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/6) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već je obvezan provoditi postupak nabave sukladno Internom aktu.

Provodi se zajednička nabava za Komunalac d.o.o. Bjelovar i Vodne usluge d.o.o. Bjelovar.

Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama  www.komunalac-bj.hr