ZADNJE OBAVIJESTI
 

Javna nabavaPopis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa u smislu članka 7

Javna nabava - Komunalac

 

Korisni linkovi

 
 
Objavljeno: 20. 03. 2019.     Kategorija:

Popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa u smislu članka 76. stavak 2. ZJN 2016 ili navod da takvi subjekti ne postoje:

Predstavnik naručitelja iz članka 76. stavak 2. ZJN 2016 je u sukobu interesa sa sljedećim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja):

 

Pešić d.o.o. Prespa OIB 06379246669
Ordinacija dentalne medicine dr. Mira Splivalo
Knjigovodstveni obrt „ Saga“ vl. Ankica Gradečak
Rub d.o.o. Veliki Grđevac OIB 39679144363
Ured ovlaštenog inženjera Kiš Domagoj Bjelovar
OPG Davor Štefec 72192954097