ZADNJE OBAVIJESTI
 

Obavijesti - Komunalac BjelovarObavijesti - Komunalac Bjelovar

Obavijesti - Komunalac Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

OBAVIJEST O LJETNOM RADNOM VREMENU ODVOZA OTPADA KOMUNALNOG OTPADA

Od 01. lipnja do 30. rujna 2018. godine, komunalni otpad počinjemo odvoziti od 6,00 sati.
 
Objavljeno: 30. 05. 2018.+ više

Prodaja motornog vozila sa nosačima za kontejnere - 23.5.2018.

JAVNO NADMETANJE radi prodaje osnovnog materijalnog sredstva na dan 23. svibnja 2018. godine u 12,00 sati Motorno vozilo za prijevoz tereta, s nosacima za kontejnere, marke Mercedes, god. proizvodnje...
 
Objavljeno: 22. 05. 2018.+ više

Obavijest o odvozu božićnih drvaca na području Grada Bjelovara

Cijenjeni sugrađani, tradicionalno se u našim krajevima nakon Božića i novogodišnjih blagdana obavlja raspremanje ukrasa iz kuća i stanova, pa se tada rješavamo i božićnih drvaca različitih vrsta – jela, smreka, borova. Naša tvrtka u to vrijeme kreće u akciju sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja istih. U 2013. skupili smo 1.510, u 2014. god. 1.231,  u 2015. god. 1.853 , u 2016. god. 1857, a u 2017. 1714 drvaca. Sakupljena božićna drvca ni ove godine neće završiti na...
 
Objavljeno: 29. 12. 2017.+ više

Obavijest o odvozu komunalnog otpada za općine Kapelu i Rovišće u vrijeme blagdana

POŠTOVANI KORISNICI USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA! OBAVJEŠTAVAMO VAS DA ĆE SE ZBOG BLAGDANA BOŽIĆA I NOVE GODINE, OTPAD IZ VAŠEG NASELJA, UMJESTO U PONEDJELJAK 25.12.2017. I U PONEDJELJAK  01. 01. 2018., VOZITI U SUBOTU 30.12.2017. GODINE. IDUĆI ODVOZ JE OPET U REDOVNOM TERMINU PONEDJELJKOM 08. SIJEČNJA  2018. GODINE.
 
Objavljeno: 18. 12. 2017.+ više

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora broj 1 i 2, na Autobusnom kolodvoru - zatvoren

Raspisuje se natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora broj 1 i 2, na Autobusnom kolodvoru u Bjelovaru. Poslovni prostori daju se u zakup najpovoljnijem ponuditelju na određeno vrijeme i to od 01. siječnja 2018. do 31. prosinca 2022. godine. Rok za podnošenje ponuda je zaključno s 27. prosinca 2017. godine, bez obzira na način dostave. Detalje natječaja počitajte u tekstu Odluke u prilogu.
 
Objavljeno: 18. 12. 2017.+ više

Obavijest o odvozu komunalnog otpada u subotu 04.11.2017.

Obavijest domaćinstvima na području Grada Bjelovara od kojih se otpad odvozi 1x tjedno - srijedom.
 
Objavljeno: 03. 11. 2017.+ više

OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGA KOJI STANUJU U OBITELJSKIM KUĆAMA NA PODRUČJU GRADA BJELOVARA

Poštovani! Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom NN 50/17, uvodi se poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada (MKO). Jedinična naknada za smanjenje količine MKO iznosi za 2017. godinu 100,00 kn/t odloženog MKO. Granična količina MKO JLS za 2017. godinu iznosi 80% od ukupno proizvedene količine MKO u 2015. godini. Drugim riječima to znači da moramo u 2017. godini smanjiti količinu odloženog MKO za 2.350,14 t, u odnosu na odloženu količinu iz 2015....
 
Objavljeno: 12. 07. 2017.+ više

OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGA KOJI STANUJU U STAMBENIM ZGRADAMA NA PODRUČJU GRADA BJELOVARA

Poštovani! Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom NN 50/17, uvodi se poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada (MKO). Jedinična naknada za smanjenje količine MKO iznosi za 2017. godinu 100,00 kn/t odloženog MKO. Granična količina MKO JLS za 2017. godinu iznosi 80% od ukupno proizvedene količine MKO u 2015. godini. Drugim riječima to znači da moramo u 2017. godini smanjiti količinu odloženog MKO za 2.350,14 t, u odnosu na odloženu količinu iz 2015....
 
Objavljeno: 12. 07. 2017.+ više

OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGA KOJI STANUJU U OBITELJSKIM KUĆAMA NA PODRUČJU OSAM OPĆINA

( KAPELA, NOVA RAČA, ROVIŠĆE, SEVERIN, ŠANDROVAC, VELIKA PISANICA, VELIKO TROJSTVO I ZRINSKI TOPOLOVAC )   Poštovani! Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom NN 50/17, uvodi se poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada (MKO). Jedinična naknada za smanjenje količine MKO iznosi za 2017. godinu 100,00 kn/t odloženog MKO. Granična količina MKO JLS za 2017. godinu iznosi 80% od ukupno proizvedene količine MKO u 2015. godini. Drugim riječima to znači...
 
Objavljeno: 12. 07. 2017.+ više

Obavijest o ljetnom radnom vremenu odvoza komunalnog otpada

www.komunalac-bj.hr OBAVIJEST POŠTOVANI KORISNICI USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA! Sukladno članku 68. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 1/17 od 15. 03. 2017. godine), dužni smo Vas izvijestiti da u vremenu od 01. lipnja do 30. rujna 2017. godine, komunalni otpad počinjemo odvoziti od 6,00 sati. Molimo cijenjene korisnike usluge odvoza komunalnog otpada, da otpad iznesu najkasnije do 6,00 sati, jer se naknadno izneseni otpad, nakon prolaska naših...
 
Objavljeno: 25. 05. 2017.+ više