ZADNJE OBAVIJESTI
 

Komunalac d.o.o.Obavijesti - Komunalac Bjelovar - Arhiva za Travanj 2015

Obavijesti - Komunalac Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

Zamjenski termini za odvoz komunalnog otpada u Gradu Bjelovaru

Odvoz komunalnog otpada u općinama

Od 01.04.2015. u općinama Rovišće, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac komunalni otpad se odvozi jednom tjedno prema rasporedu

Obavijest korisnicima sa područja općina - korištenje doplatne vreće za komunalni otpad

 
 

Poštovani!

 

Nakon što su Vam podijeljene PEHD posude za komunalni otpad volumena 120 litara, te nakon što je povećana učestalost odvoza komunalnog otpada na 1x tjedno, stvoren je preduvjet da zaduženi volumen posude od 120 litara bude dostatan za tjednu količinu otpada prosječnog domaćinstva.

Slijedom naprijed navedenog postepeno od 01. svibnja 2015. godine, nećemo više kao što smo to činili u prijelaznom periodu, tolerirati uz posudu dodatne vreće sa otpadom osim doplatnih polietilenskih vreća za komunalni otpad označenih logotipom Komunalca d.o.o. Bjelovar. Otpad odložen na drugi način neće biti preuzet.

Iznimka će jedino biti termini odvoza nakon blagdana, kada razmak između dva odvoza bude iznosio 14 dana, te se jedino u tom slučaju otpad ne mora odlagati isključivo u doplatnu polietilensku vreću.

Dakle ukoliko količina otpada premašuje volumen posude, višak otpada korisnik je dužan odložiti u doplatnu polietilensku vreću za komunalni otpad s logotipom Komunalca kroz čiju nabavnu cijenu plaća skupljanje, odvoz i odlaganje odloženog otpada.

Vreće se mogu kupiti na blagajnama Komunalca d.o.o. Bjelovar u vremenu od ponedjeljka – petka od 07:00–15:00 sati, po cijeni od 5,00 kn/komadu - PDV uključen u cijenu. Naše blagajne se nalaze u sjedištu tvrtke Ferde Livadića 14a i na lokaciji Gradske tržnice Bjelovar, Šetalište Dr. Ivše Lebovića 35a.

Korisnici usluge odvoza komunalnog otpada i višečlana domaćinstva kod kojih se učestalo javlja problem povećanih količina otpada mogu naravno zadužiti dodatne posude za otpad, uz napomenu da u tom slučaju plaćaju i razmjerno višu cijenu odvoza otpada.

Molimo Vas također da u posude ne odlažete: žar ili vrući pepeo, tekuće i polutekuće tvari. Da bi Vam posuda bila dostatna u istu nemojte odlagati: travu, lišće i ostali biorazgradivi otpad, lešine životinja, klaonički otpad, električne baterije, akumulatore, glomazni, ambalažni, građevni otpad, kamenje, zemlju, opasni otpad i koristan otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti. Naprijed navedeni otpad odložen u posudu može imati za posljedicu da Vam otpad ne bude odvezen, odnosno da Vam posuda ne bude ispražnjena.

S obzirom na uvriježene navike o vremenima dolaska naših vozila u pojedina naselja prije novog rasporeda odvoza, te situacije da građani iznose otpad nakon prolaska naših vozila, napominjemo da posude za otpad trebaju biti iznesene do 07,00 sati u vremenu od 01. listopada do 31. svibnja, a u vremenu od 01. lipnja do 30. rujna do 06,00 sati.

Korisnici usluge dužni su isključivo u određeni dan, prema utvrđenom rasporedu, posude za otpad iznijeti ispred svog objekta na javnu površinu, te ih obvezno nakon odvoza odmah ukloniti sa javne površine, kako bi se spriječila krađa. U dane odvoza korisnici usluge posude trebaju smjestiti na javnu površinu tako da iste ne ometaju promet. Posude za otpad moraju biti zatvorene, a vreće zavezane. Sav odloženi komunalni otpad mora se nalaziti u posudi za otpad, a poklopac posude mora biti potpuno zatvoren.

Za eventualne dodatne informacije izvolite nas kontaktirati: telefon: 622-100, faks: 622-122, e-mail: komunalac@komunalac-bj.hr  i www.komunalac-bj.hr

Srdačan pozdrav!

VAŠ KOMUNALAC D.O.O. BJELOVAR

Prijavite se za korištenje kompostera na svojoj okućnici

Poštovani sugrađani,

ove godine nastavljamo sa podjelom besplatnih posuda za kompostiranje biorazgradivog otpada. Tijekom 2014. godine 300 kompostera je podijeljno na području sjevernog dijela grada, a u 2015. ovo područje smo proširili na sve korisnike sa područja Grada Bjelovara kojima se komunalni otpad (zelena posuda za otpad) odvozi utorkom i petkom, odnosno u ulicama sa popisa u tablici niže. Nabavljeno je 1000 kompostera, te će biti besplatno ustupljeni na korištenje građanima prema redosljedu zaprimanja Zahtjeva za ustupanje na korištenje posude za kompostiranje biorazgradivog otpada.

Stoga pozivamo građane koji su zainteresirani za korištenje kompostera na svojoj okućnici da nam dostave popunjeni zahtjev od 20. travnja do najkasnije 29. svibnja 2015.  na jedan od sljedećih načina:

osobno na blagajne Komunalca (ponedjeljak – petak 7:00 – 15:00):

Ulica Ferde Livadića 14a - sjedište tvrtke
Šetalište Dr. Ivše Lebovića 35a - Gradska tržnica

e-mailom: komunalac@komunalac-bj.hr 

fax.: 622-122,  

tel.:  622-117 u vremenu od 7:00 do 11:00 sati.

Popis ulica u Gradu Bjelovaru u kojima će se ustupati na korištenje posude za kompostiranje

Red. Br. ULICA Oznaka dijela ulice
1 105.brigade  
2 108.puka  
3 Alekse Benigara  
4 Alojzija Stepinca  
5 Andrije Hebranga  
6 Andrije Kačića Miošića  
7 Andrije Konca  
8 Andrije Medulića  
9 Ante Antića  
10 Ante Gabrića  
11 Antuna Branka Šimića  
12 Antuna Mihanovića  
13 Antuna Radića  
14 Antuna Šoljana  
15 Antuna Topića Mimare  
16 Anzelma Canjuge  
17 Augusta Cesarca  
18 Augusta Šenoe       Mihanovićeva -Nazorova 
19 Augustina Kažotića  
20 Banovine hrvatske  
21 Baranjska (sa prilazima)
22 Bedema ljubavi  
23 Bilogorska  
24 Bjelovarska   
25 Blagoja Berse  
26 Blagoja Berse prilaz 1  
27 Blagoja Berse prilaz 2  
28 Blagoja Berse prilaz 3  
29 Blaženog G. Kotorskog  
30 Bogoslava Šuleka  
31 Bokokotorska   
32 Borisa Papandopula  
33 Braće Diviš  
34 Braće Vusić  
35 Brune Bušića  
36 Cvjetna  
37 Ćirila i Metoda  
38 Dr. Ante Starčevića  
39 Dr. Luke Starčevića  
40 Dravska  
41 Drinska  
42 Drinskih mučenica  
43 Đurđevačka  
44 Đure Basaričeka  
45 Egidija Bulešića  
46 Eugena Kolonića  
47 Eugena Kumičića  
48 Ferde Gassmanna  
49 Ferde Livadića   
50 Ferde Rusana  
51 Florijana Andrašeca  
52 Fortunata Pintarića  
53 Frana Supila  
54 Franjevačka  
55 Glogovnička  
56 Graničarska  
57 Grgura Karlovčana  
58 Hlebinska  
59 Ilirska  
60 Iločka  
61 Ilovska  
62 Istarska  
63 Ivana Granđe  
64 Ivana Kozarčanina  
65 Ivana Mažuranića  
66 Ivana Merza  
67 Ivana Pernara  
68 Ivana Viteza Trnskog  
69 Ivana Zajca  
70 Ivanovčanska  
71 Izvorska  
72 Jakova Gotovca  
73 Jakova Zadranina  
74 Jasmina  
75 Jezerska  
76 Johana Sebastijana Bacha  
77 Josipa Jagodića  
78 Josipa Jelačića  
79 Josipa Jurja Strossmayera  
80 Josipa Langa  
81 Josipa Matačića  
82 Josipa Runjanina  
83 Jurja Šuteja  
84 Kalnička  
85 Kamila Kolba  
86 Kokinačkih žrtava  
87 Krste Odaka  
88 Krste Špoljara  
89 Lavoslava Ružičke  
90 Leopolda Mandića  
91 Lonjska  
92 Lovre Matačića  
93 Ljudevita Jonkea  
94 Marice Stanković  
95 Marije Jurić Zagorke  
96 Marije Petković  
97 Marka Križevčanina  
98 Mate Lovraka  
99 Međimurska  
100 Milana Šufflaya P.Biškupa-A.Hebranga
101 Milana Šufllaya   M.Gupca-P.Biškupa   
102 Mirka Bogovića   
103 Mlinovac  
104 Naselje Kralja Petra Krešimira IV  
105 Nikole Jurišića  
106 Nikole Tavelića  
107 Novoseljani- Crkvena  
108 Novoseljani- Milke  Trnine  
109 Novoseljanska  
110 Osječka  
111 Osvalda Totha  
112 Ozane Kotorske  
113 Patera Stanka Banića  
114 Pavla Radića  
115 Petra Biškupa Vene  
116 Petra Barbarića  
117 Petra Hektorovića  
118 Petra Zoranića  
119 Petra Zrinskog  
120 Podravska  
121 Prilaz Andrije Hebranga  
122 Radničko naselje prilaz I  
123 Radničko naselje prilaz II  
124 Rudolfa Vimera  
125 Rudolfa Wagnera  
126 Savska  
127 Slavonska cesta    
128 Srijemska  
129 Stanislave Šubić  
130 Stipe Javora  
131 Svetog Antuna  
132 Svetog Jeronima  
133 Šarengradska  
134 Šetalište dr. Ivše Lebovića   
135 Šiška Menčetića  
136 Tome Stantića  
137 Trakošćanska  
138 Trg hrvatskih branitelja  I.Lebovića-Nazorova
139 Trg hrvatskih branitelja  M.Bogovića-Nazorova
140 Trg hrvatskog sokola  
141 Unska  
142 Vendelina Vošnjaka  
143 Viktora Bubnja  
144 Vinka Žganeca  
145 Vinkovačka  
146 Visočina Matije Gupca  
147 Vjenceslava Novaka  
148 Vladimira Frajtića  
149 Vladimira Jurčića  
150 Vladimira Nazora      Radićev trg-Zagrebačka  
151 Vladimira Nazora    Radićev t.-Trg E.Kvaternika
152 Vlahe Paljetka  
153 Vlatka Mačeka  
154 Vukovarska  
155 Zagorska  
156 Zagrebačka                      
157 Zvijerci  
158 Zvonka Lovrenčevića  
159 Ždralovi - Crkvena  
160 Ždralovi - Daruvarska  
161 Ždralovi - Ivana Dončevića  
162 Ždralovi - Kneza Višeslava  
163 Ždralovi - Kralja Tomislava  
164 Ždralovi - Mije Bobetka  
165 Ždralovi - Milke  Trnine  
166 Ždralovi - Ždralovska  
167 Željka Sabola