ZADNJE OBAVIJESTI
 

Komunalac d.o.o.Obavijesti - Komunalac Bjelovar - Arhiva za Svibanj 2015

Obavijesti - Komunalac Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

Prijavite se za korištenje kompostera na svojoj okućnici - prošireno područje

Poštovani sugrađani, 

želimo Vam besplatno ustupiti na korištenje posudu za kompostiranje biorazgradivog otpada (komposter). U komposteru možete iz biljnih otpadaka od pripreme hrane i otpada sa svoje okućnice proizvoditi kvalitetan humus za upotrebu u vlastitom vrtu.

Sada smo područje podjele kompostera proširili na dio grada u kojem se komunalni otpad odvozi ponedjeljkom i četvrtkom. Ovim putem pozivamo građane iz ulica sa popisa niže da se prijave za koištenje kompostera.

Da bi komposter dobili na korištenje potrebno je: posjedovati okućnicu sa zelenom površinom, imati podmirene obveze prema Komunalcu d.o.o. i Vodnim uslugama d.o.o. Bjelovar, komposter koristiti na adresi gdje je preuzet u razdoblju od 5 godina, provoditi kompostiranje otpada sa okućnice i iz kuhinje prema uputama koje ćete dobiti uz komposter, što isključuje dosadašnji način postupanja sa biootpadom i odlaganje u posude za komunalni otpad.

Komposter možete dobiti na korištenje, ako nam najkasnije do 29. svibnja 2015. dostavite popunjeni zahtjev (na dnu ovog letka) na jedan od sljedećih načina:

  • osobno na blagajne Komunalca (ponedjeljak – petak 7:00 – 15:00):
    • Ulica Ferde Livadića 14a - sjedište tvrtke
    • Šetalište Dr. Ivše Lebovića 35a - Gradska tržnica
  • e-mailom: komunalac@komunalac-bj.hr,
  • fax-om: 622-122,  
  • tel.  622-117 u vremenu od 7:00 do 11:00 sati.

Nakon zaprimanja zahtjeva, a prema redoslijedu zaprimanja, dostavit ćemo Vam komposter na kućnu adresu sa uputama za kompostiranje. Naglašavamo da imamo ukupno 400 kompostera tako da ćemo ih dijelit prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva. 

Popis ulica za podjelu kompostera: