ZADNJE OBAVIJESTI
 

Komunalac d.o.o.Obavijesti - Komunalac Bjelovar - Arhiva za Studeni 2015

Obavijesti - Komunalac Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

Termini odvoza papira u plavim vrećama - prosinac 2015.

U 2015. je ostao još jedan termin odvoza papira za korisnike u obiteljskim kućama. Od siječnja 2016. počinje odvoz papira i plastike na području cijelog Grada Bjelovara prema rasporedu odvoza za 2016. godinu.

Otpadni papir i plastiku odvajajte u posebne plave i žute vreće

Komunalac u 2016. godini na području Grada  Bjelovra organizira odvoz papira i plastike u posebnim plavim i žutim vrećama za sve korisnike u obiteljskim kućama. U tijeku je podjela vreća, a svi korisnici dobiti će komplet od 12 besplatnih žutih i 12 plavih vreća i letak sa uputama za odvajanje plastike i papira.

Papir i plastiku  će se odvoziti jednom mjesečno u terminu odvoza komunalnog otpada i to svaki prvi radni ponedjeljak, utorak, srijedu , četvrtak, petak u mjesecu od 7:00 sati ujutro.

Napunjene plave i žute vreće iznesite na javnu površinu pored posude za komunalni otpad, a veće kartonske kutije ili plastične predmete možete odložiti pored vreće.

Odvojeno skupljenu plastiku i papir predajemo ovlaštenim skupljačima na recikliranje.

Raspored odvoza papira i plastike kroz 2016.