ZADNJE OBAVIJESTI
 

Komunalac d.o.o.Obavijesti - Komunalac Bjelovar - Arhiva za Siječanj 2016

Obavijesti - Komunalac Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

OBAVIJESTI - RASPORED ODVOZA OTPADA OD 01.01.2016. GODINE

OPĆINA KAPELA - BABOTOK, BOTINAC, DONJI MOSTI, GORNJE SREDICE, GORNJE ZDJELICE, GORNJI MOSTI, JABUČETA, KAPELA, LIPOVO BRDO, NOVA DIKLENICA, POLJANČANI, SREDNJA DIKLENICA, SREDNJI MOSTI, STARA DIKLENICA.

OPĆINA ROVIŠĆE - GORNJE ROVIŠĆE, KAKINAC, KOVAČEVAC, KRALJEVAC, PREDAVAC, ROVIŠĆE, TUK, ŽABJAK.

Komunalac d.o.o Bjelovar

www.komunalac-bj.hr

OBAVIJEST O TERMINIMA ODVOZA OTPADA PONEDJELJKOM U 2016. GODINI
 
POŠTOVANI KORISNIČE USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA!

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA ĆEMO OTPAD VOZITI PONEDJELJKOM POČEVŠI OD 04.SIJEČNJA 2016.GODINE I TO:

04, 11,18 I 25.SIJEČNJA 2016. 01, 08,15, 22 I 29.VELJAČE 2016. 07, 14 I 21. OŽUJKA 2016.
04, 11, 18 I 25. TRAVNJA 2016. 02, 09,16, 23 I 30.SVIBNJA 2016. 06, 13, 20, I 27. LIPNJA 2016.
04, 11, 18 I 25.SRPNJA 2016. 01, 08, 22 I 29.KOLOVOZA 2016. 05, 12, 19, I 26. RUJNA 2016.
03, 10,17,24 I 31.LISTOPADA 2016. 07, 14,21 I 28.STUDENOG 2016. 05, 12 I 19. PROSINCA 2016

 

OPĆINA KAPELA – VISOVI, REŠKOVCI, PRNJAVOR, LALIĆI, TVRDA REKA, PAVLIN KLOŠTAR, KOBASIČARI, STANIĆI.

OPĆINA ZRINSKI TOPOLOVAC – JAKOPOVAC, KRIŽ GORNJI, ZRINSKI TOPOLOVAC.

Komunalac d.o.o Bjelovar

www.komunalac-bj.hr

OBAVIJEST O TERMINIMA ODVOZA OTPADA UTORKOM U 2016. GODINI

POŠTOVANI KORISNIČE USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA!

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA ĆEMO OTPAD VOZITI UTORKOM POČEVŠI OD 05.SIJEČNJA 2016.GODINE I TO:

05, 12,19 i 26. SIJEČNJA 2016. 02, 09,16 i 23. VELJAČE 2016. 01, 08,15, 22 i 29. OŽUJKA 2016.
05, 12,19 i 26. TRAVNJA 2016. 03, 10,17,24. i 31.SVIBNJA 2016. 07, 14, 21 i 28.  LIPNJA 2016.
05, 12,19 i 26. SRPNJA 2016. 02, 09,16, 23 I 30.KOLOVOZA 2016. 06, 13, 20, i 27. RUJNA 2016.
04,11,18 I 25. LISTOPADA 2016. 08, 15,22 i 29.STUDENOG 2016. 06, 13, 20, i 27. PROSINCA 2016.

 

OPĆINA VELIKA PISANICA - BABINAC, BAČKOVICA, BEDENIČKA, ČAĐAVAC, NOVA PISANICA, POLUM, VELIKA PISANICA.

OPĆINA VELIKO TROJSTVO - ĆURLOVAC, DOMINKOVICA, GRGINAC, KEGLJEVAC, MAGLENČA, MALO TROJSTVO, MARTINAC, PAULOVAC, VELIKO TROJSTVO, VIŠNJEVAC, VRBICA.

Komunalac d.o.o Bjelovar

www.komunalac-bj.hr

OBAVIJEST O TERMINIMA ODVOZA OTPADA SRIJEDOM U 2016. GODINI
 
POŠTOVANI KORISNIČE USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA!

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA ĆEMO OTPAD VOZITI SRIJEDOM POČEVŠI OD 13.SIJEČNJA 2016.GODINE I TO:

13, 20. i 27. SIJEČNJA 2016. 03, 10,17,24. VELJAČE 2016. 02, 09,16, 23. i 30. OŽUJKA 2016.
06, 13, 20, i 27. TRAVNJA 2016. 04,11,18. I 25. SVIBNJA 2016. 01, 08, 15 i 29.  LIPNJA 2016.
06, 13, 20, i 27. SRPNJA 2016. 03, 10,17, 24 I 31. KOLOVOZA 2016. 07, 14, 21, i 28. RUJNA 2016.
05,12,19. i 26. LISTOPADA 2016. 02, 09, 16, 23 i 30.STUDENOG 2016. 07,14,21, i 28. PROSINCA 2016.

 

OPĆINA NOVA RAČA - BEDENIK, BULINAC, DAUTAN, DRLJANOVAC, KOZAREVAC, MEĐURAČA, NEVINAC, NOVA RAČA, ORLOVAC, SASOVAC, SLOVINSKA KOVAČICA, STARA RAČA, TOCILJEVAC.

OPĆINA ŠANDROVAC - JASENIK, KAŠLJAVAC, LASOVAC, PUPELICA, RAVNEŠ, ŠANDROVAC.

OPĆINA VELIKA PISANICA - RIBNJAČKA

Komunalac d.o.o Bjelovar

www.komunalac-bj.hr

OBAVIJEST O TERMINIMA ODVOZA OTPADA ČETVRTKOM U 2016. GODINI
 
POŠTOVANI KORISNIČE USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA!

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA ĆEMO OTPAD VOZITI ČETVRTKOM POČEVŠI OD 07.SIJEČNJA 2016.GODINE I TO:

07,14, 21. i 28.SIJEČNJA 2016. 04, 11,18 i 25.VELJAČE 2016. 03, 10,17, 24. i 31. OŽUJKA 2016.
07,14, 21. i 28. TRAVNJA 2016. 05, 12, i 19. SVIBNJA 2016. 02, 09,16, 23, i 30.  LIPNJA 2016.
07,14, 21. i 28. SRPNJA 2016. 04, 11,18 i 25 .KOLOVOZA 2016. 01, 08, 15, 22. i 29. RUJNA 2016.
06, 13, 20 i 27. LISTOPADA 2016. 03,10,17, i 24.STUDENOG 2016. 01, 08,15,22 i 29.PROSINCA 2016.

 

OPĆINA KAPELA – NOVI SKUCANI, STARČEVLJANI, STARI SKUCANI, ŠIPTARI.

OPĆINA ROVIŠĆE – DOMANKUŠ, LIPOVČANI, PODGORCI, PREKOBRDO. 

Komunalac d.o.o Bjelovar

www.komunalac-bj.hr

OBAVIJEST O TERMINIMA ODVOZA OTPADA PETKOM U 2016. GODINI
 
POŠTOVANI KORISNIČE USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA!

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA ĆEMO OTPAD, VOZITI PETKOM POČEVŠI OD 08.SIJEČNJA 2016.GODINE I TO:

08, 15, 22, 29. SIJEČNJA 2016. 05,12,19 i 26.VELJAČE 2016. 04,11,18 I 25.OŽUJKA 2016.
01, 08, 15,  22 i 29.  TRAVNJA 2016. 06, 13, 20 i 27.SVIBNJA 2016. 03, 10,17, I 24.   LIPNJA 2016.
01, 08, 15,  22 i 29. SRPNJA 2016. 12, 19, i 26. KOLOVOZA 2016. 02, 09, 16, 23.i 30. RUJNA 2016.
07, 14, 21, i 28. LISTOPADA 2016. 04, 11, 18 i 25.STUDENOG 2016. 02, 09,16, 23.i 30. PROSINCA 2016.

 

OPĆINA SEVERIN – OROVAC, SEVERIN.

Komunalac d.o.o Bjelovar

www.komunalac-bj.hr

OBAVIJEST O TERMINIMA ODVOZA OTPADA PETKOM U 2016. GODINI
 
POŠTOVANI KORISNIČE USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA!

OBAVJEŠTAVAMO VAS DA ĆE SE SUKLADNO OČITOVANJU OPĆINE SEVERIN IZ VAŠEG NASELJA OTPAD,  VOZITI SVAKOG DRUGOG PETKA POČEVŠI OD 08.SIJEČNJA 2016.GODINE, I TO:

08. i 22.SIJEČNJA 2016. 05. i 19. VELJAČE 2016. 04. i 18.OŽUJKA 2016.
01, 15. i 29.   TRAVNJA 2016. 13 i 27.SVIBNJA 2016. 10  i 24.   LIPNJA 2016.
08. i 22. SRPNJA 2016. 06, i 19. KOLOVOZA 2016. 02, 16, i 30. RUJNA 2016.
14. i 28. LISTOPADA 2016. 11. i 25. STUDENOG 2016. 09. i 23. PROSINCA 2016.