ZADNJE OBAVIJESTI
 

Obavijesti - vodovod BjelovarJAVNO NADMETANJE radi prodaje osnovnog materijalnog sredstva na dan 07. rujna 2018. godine u 12:00

Obavijesti - Komunalac Bjelovar

 

Korisni linkovi

 
 

 

Broj:

Bjelovar, 29. kolovoza 2018.

 

Temeljem članka 17. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Komunalac Bjelovar, Uprava Društva oglašava

JAVNO NADMETANJE
radi prodaje osnovnog materijalnog sredstva
na dan 07. rujna 2018. godine u 12:00 sati

Radni stroj, buldozer TG-140 B, traktor gusjeničar, godina proizvodnje 1988.

30.000,00 kn

U cijenu nije uključen PDV.
 

Navedeno osnovno sredstvo može se razgledati svakim radnim danom od 12:00 – 14:00 sati na odlagalištu neopasnog otpada Doline, Prespa bb, Bjelovar.
 

Na internom nadmetanju mogu sudjelovati sve pravne i fizičke osobe koje uplate jamčevinu od 10% od početne cijene, najkasnije 1 (jedan) dan prije održavanja javnog nadmetanja na poslovni račun otvoren kod:

Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, broj: IBAN HR7424020061100000133

Sa sobom ponijeti dokaz o izvršenoj uplati jamčevine.
 

Osnovno materijalno sredstvo bit će prodano onom ponuditelju koji ponudi najvišu cijenu, a prodaja se odvija prema načelu viđeno – kupljeno.
 

Ponuditelju koji ne uspije na javnom nadmetanju, jamčevina će se vratiti isti dan na blagajni društva Komunalac d.o.o., Ferde Livadića 14a, Bjelovar.

 

Predsjednik Uprave
Ivan Ivančić, dipl. oec.